Bøkebloggen skrev tidligere om klagen digitaliseringssjef Vilhelm Einen hadde sendt Datatilsynet 21 februar 2023. Les saken her. 

Nå har svaret kommet fra Arbeidstilsynet og de anbefaler kommunen å forberede sine ansatte på risikoen for å bli filmet i fremtiden.

Vi har nå fått innsyn i hele brevet fra Arbeidstilsynet og referer hovedpunktene her:

«Henvendelsen fra Larvik kommune dreier seg om kameraovervåkning på Furuheim sykehjem utført av NRK Brennpunkt som en del av NRK`s journalistiske arbeid med den nevnte dokumentaren. I denne saken har arbeidsgiver verken vært kjent med, lagt til rette for eller medvirket til filmingen med skjult kamera på vedkommende sykehjem/arbeidsplass i kommunen.»

«Filmingen og kameraovervåkningen i denne saken er derfor ikke et kontrolltiltak fra arbeidsgivers side og de særskilte reglene i arbeidsmiljøloven om arbeidsgivers adgang til å innføre kontrolltiltak gjelder derfor ikke.»

«Selv om de skjulte filmopptakene fra NRK`s side i denne saken ikke dreier seg om kontrolltiltak iverksatt av arbeidsgiver, vil filmingen likevel kunne være i strid med personvernlovgivningen og/eller innebære et brudd på privatlivets fred. Vi henviser som nevnt til Datatilsynet hva gjelder spørsmål om personvernregelverket.»

«Informasjon om hvilke regelverk som gjelder er også viktig i denne sammenhengen. For å gjøre det enklere å få oversikt over hvilke regler har vi sammen med Datatilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet laget en felles veileder om kontroll og overvåking på arbeidsplassen». Se veiledning på 59 sider her. 

«-Arbeidstilsynet anbefaler Larvik kommune å informere og forberede sine ansatte på risikoen for å bli filmet med skjult kamera i arbeidssituasjoner.»

Les hele brevet fra Arbeidstilsynet her,Anmodning om råd og vurdering av overvåking med kamera

Mulig at ledelsen i Helse og omsorg og HR-sjefen også burde bekymret seg litt mer over pasientenes trygghet på alle sykehjemmene i Larvik?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *