Denne saken var oppe i formannskapet i november 2022 og der ble det enstemmig om å følge kommunedirektørens forslag. Det vil si at de ikke ønsket streaming av møter.

Til møte i kommunestyret uken etter var det kommet inn et forslag om at Planutvalget burde streames. Det ble flertall for dette forslaget og møtene ble streamet ut året.

Hva var grunnen til at 8 politikere fra Høyre, 9 politikere fra Ap og 2 politikere fra Krf ikke ønsker mer åpenhet rundt viktige avgjørelser i saker i Planutvalget? Les svarene her.

Til info så overfører Tønsberg kommune ALLE politiske møter. Ta en titt her.  Og det gjør også Sandefjord kommune, se link her.

Siden dagens flertall av Larviks politikere ikke ønsker streaming av de politiske møtene så er dette muligens grunnen til at vi ser en kommune ute av kurs?

Kommunal Rapport skrev nylig om regjeringens forslag om endringer i offentlighetsloven som vil gjøre det mulig å holde tilbake journalføringer over organinterne dokumenter i dokumentlister. I saken kom det fram at mange kommuner lever godt med dagens lovgivning og ikke ser behovet for en lovendring. Les hele saken på Kommunal Rapport her. 

Vi håper noen partier i Larvik vil jobbe for mer åpenhet og at ALLE utvalgsmøter blir streamet etter valget i 2023.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *