Sivilombudet har 15 mai 2023 kommet med kritikk til Larvik kommune om at innbyggere ikke får svar på sine henvendelser. Sivilombudet skriver blant annet dette i brevet:

«Klagen synes i hovedsak å gjelde manglende svar fra Larvik kommune på dine brev 14. oktober 2022 og 4. januar 2023.» Se saken i arkivet her. 

«I telefonsamtale i dag opplyste kommunen at dine brev er mottatt. I samtalen beklaget kommunen at det ikke har vært gitt et svar. Det ble opplyst at du nå vil få en tilbakemelding innen slutten av juni 2023.»

«Sivilombudet kan ikke påskynde forvaltningens saksbehandling sålenge forsinkelsen skyldes arbeidssituasjonen og saksavviklingen skjer ut fra en forsvarlig prioritering.»

«Etter dette gir ikke klagen grunn til videre behandling her. Dersom du ikke har mottatt tilbakemelding innen den angitte tiden, kan du eventuelt komme tilbake med ny klage hit.» Les hele brevet fra Sivilombudet her, Manglende svar på henvendelser om veiledning.

Bøkebloggen håper at ledelsen i Larvik kommune tar disse varslene fra Sivilombudet på alvor og at ledelsen innfører nye rutiner hvor innbyggere får svar på sine henvendelser.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook