Bøkebloggen har i flere artikler skrevet om innleie av vikarer i Larvik kommune. Den siste ble publisert 27 mai 2023, «Kommunalsjef Guro Winsvold, har du egentlig satt deg inn i reglene for lønn av innleide vikarer?» Les saken her. 

I onsdagens møte i Administrasjonsutvalget 7 juni 2023 i Larvik kommune legges det frem en ny sak om bruk av vikarer. Det står blant annet dette i meldingen:

Kontrollutvalget (KU) behandlet 5.9.2022 sak 23/22 Prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon med tema “Offentlige anskaffelser”. Vestfold og Telemark Revisjon IKShar levert forvaltningsrevisjonsrapport til behandling i kontrollutvalget. Rapporten handler om følgende problemstilling:

  • Sikrer Larvik kommune at innkjøp i Helse og mestring skjer etter konkurranse og i samsvar med reglene for offentlige innkjøp? Rapporten ble behandlet i Kontrollutvalgets møte 28.02.2023.

Saken ble videre behandlet i KST-027/23 og et av vedtakspunktene ble besluttet rapportert til administrasjonsutvalget:

  • Kommunens administrasjon forsikrer seg om at alle som har ansettelsesforhold med Larvik kommune, som fast ansatte eller vikarer, har godkjente arbeidskontrakter og lovlige arbeidsforhold og vilkår, herunder også tilkallingsvikarer. Det skal dokumenteres at alle har minimum tarifflønn. Dette rapporterestil administrasjonsutvalget.

Oppsummert

Alle som har ansettelsesforhold med Larvik kommune, være seg fast ansatte eller vikarer (inkl. tilkallingsvikarer), har minimum tarifflønn, godkjente arbeidskontrakter og lovlige arbeidsforhold og vilkår. Les hele meldingen her.

I onsdagens formannskapsmøte 7 juni 2023 legges det også frem en sak for politikerne. Dette gjelder innleie av helsepersonell fra private aktører. Det står blant annet dette i innstillingen:

  • Kommunedirektøren fremmer saken for å anbefale forlengelse av nåværende økonomiske virkemidler i legetjenestene, omtalt som “Larviksmodellen”. Forlengelse er viktig for å stabilisere fastlegeordningen og de øvrige legetjenester i Larvik, og gi unge leger forutsigbarhet og trygghet.
  • Fastlegeordningen i Larvik viser betydelig bedring etter innføring av de økonomiske virkemidlene. Med denne ordningen er tilsammen rekruttert 8 fastleger. Situasjonen er derimot ikke endelig stabilisert, blant annet har Larvik i dag syv fastleger over 65 år, og ca. 2700 innbyggere uten fastlege. Det vil bli utlyst minst seks såkalte 0-hjemler høsten -23. Larviksmodellen er viktig for rekruttering til blantannet dissehjemlene.
  • Kommunedirektøren er aller mest bekymret for de med minst evne til å håndtere egne helseutfordringer, og de med svak økonomi som har behov for helsetjenester og langvarig oppfølging, og ser det som viktig at den økonomiske virkemiddelbruken forlenges.

Larviksmodellen anbefales forlenget tross den medfører betydelige merutgifter for kommunen. Les hele innstillingen her. Les også innstillingen fra Allmennlegeutvalget i Larvik her.

25 mai 2023 sender Sykehusinnkjøp ut en pressemelding om at Dedicare og Speare er midlertidig suspendert fra rammevatlen. Det står blant annet dette i meldingen.

  • Seks leverandører av vikarer til helseforetakene har brukt underleverandører uten godkjenning fra Sykehusinnkjøp, viser resultatene etter en revisjon. To av leverandørene blir midlertidig suspendert som følge av flere avvik.
  • De seks leverandørene som er undersøkt, er Dedicare Doctor AS, Helsebemanning AS, Legeformidling AS, Randstad Care AS, Speare AS og Transmedica A/S. Bestemmelsene som undersøkelsene er knyttet til, omhandler bruk av underleverandører, ansettelses-/oppdragsavtaler og rekruttering.
  • Revisjonen viser at alle de seks leverandørene har benyttet seg av underleverandører til å utføre vikartjenester, uten godkjennelse fra Sykehusinnkjøp. Det er benyttet underleverandører i form av selvstendig næringsdrivende.

De to leverandørene som både har benyttet underleverandører og konkurranseklausuler, Dedicare og Speare, er midlertidig suspendert fra rammeavtalen. Les hele saken her.

Hva gjør Larvik kommune med sine avtaler om innleie av helsepersonell fra blant annet Dedicare?  Se annonse fra Dedicare her.

Bøkebloggen forventer stort engasjement fra politikerne i både administrasjonsutvalget og i formannskapet onsdag 7 juni 2023 når disse sakene skal behandles.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *