Bøkebloggen skrev en sak om søppelet i Stavern 22 mai 2021, «Norconsult AS mener det vil koste 125 millioner å fjerne forurenset søppel i Stavern.» 

Norconsult AS mente det ville koste ca 74 millioner kroner for å fjerne farlig avfall i grunnen på det planlagte prosjektet Risøybukta. Her planlegges det 42 boenheter. I tillegg ville det koste 51 millioner kroner for å fjerne avfallet på det planlagte prosjektet i Risøyhavna. Her er det planlagt 144 boenheter. Les hele saken her. 

I dag har NRK publisert en sak fra Eide, et tettsted på grensa mellom Nordmøre og Romsdal hvor de mener summen for å rydde og sikre området på en god måte kan komme på over 50 millioner kroner. Og foreløpig er det er skattebetalerne som må ta store deler av regninga.

– Det er den største saken vi har vært borti, og det kan nok være den største i landet, sier Linda Aaram, miljøverndirektør hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Statsforvalteren mener det kan dreie seg om hele 20.000 tonn med alt fra byggematerialer og metall til klær og elektronikk.

Hva som ligger gjemt inne i de enorme haugene, vet de ikke. Les hele saken på NRK her. 

NRK mener at Eide på Nordmøre kan ha Norges største avfallforurensingssak, men hva med Stavern da?

I Stavern ligger det vel ikke bare byggematerialer, metall, klær og elektronikk? Her er det vel gravd ned mye fra den gamle bedriften Noresi-tomta?

Spesialavfallsbedriften Noresi ble i sin tid beskyldt for uforsvarlig oppbevaring og håndtering av farlige giftstoffer på sitt anlegg. Denne tomten lå også på den tidligere søppelfyllingen.

Siden Norconsult mente at det ville koste 125 millioner å rydde opp i Stavern så er jo dette dobbelt beløp av det Eide mener det vil koste å rydde opp i sin kommune. Det betyr vel at Stavern fortsatt har rekorden?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *