I forrige uke ble det kjent at Michael Stang Treschow vurderer å selge Fritzøehus, som har tilhørt familien gjennom flere generasjoner.

Kanskje tiden er inne igjen for å få åpnet parken for fri ferdsel før den selges?

I Aftenposten 17 oktober 2004 kunne en lese saken «Åpner ikke Treschows skog«.

Kommunestyret i Larvik setter allemannsretten til side og lar den 1.300 dekar store skogen rundt godset til Mille-Marie Treschow forbli stengt for allmenn ferdsel.

«— Det er underlig at flertallet i Larvik kommunestyre her stemmer mot norsk lovgiving om fri ferdsel i utmark. Når piggtråd og adgangskort opprettholdes er det fordi Larviks politikere gjør knefall for Treschow, som tradisjonelt er en stor autoritet i Larvik,» sier leder i Larvik Venstre, Hallstein Bast, til Dagsavisen.

Utmarksområdet rundt Mille-Marie Treschows private gods, Fritzøehus, har vært inngjerdet og avlåst for allmennheten i over 75 år. Fritzøeparken, som skogområdet heter, ligger like i utkanten av Larvik sentrum, og rådmann Einar Gaustad i Larvik har fastslått at folk i dag ikke har fri ferdsel i skogen.

Rådmann Gaustad foreslo derfor overfor politikerne å gå i dialog med Treschow for å få til en avtale som «øker allmennhetens reelle mulighet til å bruke Fritzøeparken». Men nå har kommunestyret vedtatt at Treschow fortsatt skal få kreve adgangskort av dem som vil inn på området.

Venstre og SV stemte for at skogen skal gjøres mer tilgjengelig, mens Høyre, KrF og Frp stemte mot. Arbeiderpartiet delte seg i to fraksjoner. Saken var også omtalt i Dagsavisen samme dag, les saken her.

Hallstein Bast, kanskje du bør sette fokus på saken igjen før valget til høsten?

Bøkebloggen ringte Hallstein Bast i dag for en kommentar på denne saken og han sendte oss dette etter å ha lest saken:

– Begrunnelsen for å begrense bruk av parken i 2004 for allmennheten ble begrunnet med frykt for at fremmede dyrearter som Dåhjort og Mufloner kunne komme fri. Det er ikke lett å begripe at vi ikke kan holde porter lukket for disse dyrene med de tekniske hjelpemidlene vi har. 

– Muligheten for fri ferdsel må bli regulert av friluftsloven. Dette må etter min mening gjøres klart før eiendommen legges ut for salg.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *