Bøkebloggen har skrevet flere saker om både denne saken fra Furuheim og andre saker rundt helse og omsorg i Larvik kommune. Les den siste «Undersøkte helsehjelpen til én pasient» her. 

Nå har NRK på nytt satt fokus på Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som nylig leverte en rapport om behandlingen av en pasient på Furuheim sykehjem i Larvik kommune. De skriver blant annet dette i saken:

Etter at episoden gikk på lufta, ba kommunens ledelse selv om at det ble gjennomført et tilsyn på sykehjemmet.

Rapporten starter med slutten, altså konklusjonen: Kommunen har brutt loven.

Samtidig står det at det ikke er grunnlag for å si at behandlingen av kvinnen var uforsvarlig.

To av kvinnens nærmeste pårørende har lest rapporten. De reagerer sterkt på det som kommer frem.

– Det er rart at de skriver at det ikke er uforsvarlig behandling av mamma når det er funnet lovbrudd. Jeg skjønner ikke hvordan de tenker. Det jeg leser i rapporten ser ikke forsvarlig ut, sier et av kvinnens barn og fortsetter:

– Jeg opplever at kommunen slipper unna med ting som ikke er greit.

– Kommunen har brutt loven fordi de ikke har fulgt journalforskrift og ikke sikret god nok internkontroll og ledelse. Systemene har ikke vært på plass, sier fylkeslege Sigmund Skei, som står bak rapporten.

Kommunalsjef for helse og mestring Larvik kommune, Guro Winsvold, sier de tar rapporten på største alvor.

– Da kommunedirektøren anmodet om tilsyn i etterkant av Brennpunkt, var vårt ønske nettopp at dette kunne bidra til pasientsikkerhet og kvalitet ved sykehjemmene våre, sier hun.

Les hele saken fra NRK her. 

Bøkebloggen savner kommentarer fra noen av Larviks politikere i denne alvorlige saken og tenker spesielt fra leder av Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring Rune Høiseth.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *