Bøkebloggen har skrevet flere saker om både denne saken fra Furuheim og andre saker rundt helse og omsorg i Larvik kommune.

I dag 21 juni kan vi lese i Kommunal Rapport at Fylkeslegen i Vestfold og Telemark mener det ikke er grunn til å bekymre seg for eldreomsorgen verken ved Furuheim sykehjem eller i Larvik kommune.

Under er det deler av saken og du kan lese hele saken fra Kommunal Rapport her. 

I følge Statsforvalteren er det kun helsehjelpen til pasienten som ble filmet på Furuheim, som er vurdert. Likevel konkluderes det med at det står bra til med eldreomsorgen i Larvik.

I tilsynsrapporten skriver Statsforvalteren at den aktuelle pasienten fikk forsvarlig helsehjelp, men at kommunens styring og ledelse var mangelfull. 

Statsforvalteren konkluderer med at dette er brudd på helse- og omsorgstjenesteloven og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

Det ble også avdekket mangelfull dokumentasjon av administrerte legemidler i pasientens journal. 

– Vi har relativt god oversikt over hvordan det står til med pleie- og omsorgstjenestene i de ulike kommunene i fylket. Ingen av kommunene utpeker seg med mange klager eller bekymringsmeldinger, heller ikke Larvik, sier fylkeslege Sigmund Skei i Vestfold og Telemark. Les saken på Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sin nettside her.

Generelt mener fylkeslegen at det er positivt når kommunene gransker seg selv, han mener dette er i tråd med ønsket om mer virksomhetsansvar.

– Det er virkningsfullt og gir mer eierforhold, sier Skei. Les hele svaret i tilsynssaken her. 

Har det blitt for tett samarbeid mellom Statsforvalter og kommunene i slike tilsynssaker? Kanskje slike saker bør utredes av en setteforvalter fra feks Statstforvalter i Troms og Finnmark?

Har vi fått et samfunn fullt av byråkrater som skjermer hverandre? Hvor alvorlige må funnene være for at det får konsekvenser for ledelsen i Larvik kommune?

Og Rune Høiseth, leder av Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring, er du fornøyd med jobben du har utført de siste 3,5 årene og var konklusjonen fra Statsforvalteren som forventet?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *