Miljødirektoratet har fått varsel fra svenske myndigheter om planer for Skagerak Offshore Gamma, et flytende havbasert vindkraftverk. Planområdet omfatter 530 km2 i Skagerak, knappe 50 km fra fastlandet i Larvik kommune, og drøye 40 km fra grensen til nasjonalparkene Ytre Hvaler, Færder og Jomfruland.

Anlegget planlegges med inntil 172 vindturbiner, og en totalhøyde på opptil 370 meter.

Varselet er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattesavEspoo- konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger.

Vedlagt ligger samrådsunderlag (melding) som viser lokalisering, alternative utforminger av anlegget, miljøverdier og potensielle negative konsekvenser for miljøverdiene. Se underlag her, Samrådsunderlag Gamma 230621

Det skal nå utarbeides en konsekvensutredning for prosjektet. Dersom dere vurderer at planene kan berøre deres interesser, ber vi om ev. innspill til hva som bør omfattes av konsekvensutredningen, synspunkter på planene eller tilbakemelding om dere ønsker å være med i den videre prosessen, innen 1. september 2023.

Blir det tommel opp fra norske myndigheter?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *