Bøkebloggen skrev 8 mai 2023 saken «Legen har i årevis jobbet på sykehjem, men nå er det slutt fordi helsetilsynet mener han overmedisinerer syke eldre».

Nå har det dukket opp en sak i Bodø hvor en sykehjemspasient fikk for mye morfin og døde. Saken ble politianmeldt.

Etter et dødsfall på et sykehjem i Bodø kommune i juli 2021, avdekket sykehjemmets gjennomgang av medikamentregnskapet at det ved feil var gitt for store doser morfin til pleiepasienten før dødsfallet.

Forholdet ble meldt til politiet som iverksatte etterforsking for å avklare om kommunen eller helsepersonell hadde opptrådt på en slik måte at det ga grunnlag for straffereaksjon.

I anledning etterforskingen er det blant annet foretatt avhør av ansatte ved sykehjemmet og andre personer med opplysninger i saken, innhentet dokumentasjon og innhentet vurderinger fra medisinsk ekspertise i Statens helsetilsyn.

Statsadvokatene har sluttet seg til politiets vurdering og har bedt politiet utstede et forelegg på 200 000 kr mot Bodø kommune.

«– Bodø kommune tar denne saken på største alvor og beklager på det sterkeste den belastning dette har påført familien», sier Arne Myrland, avdelingsdirektør i helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune. Les hele saken fra NRK her. 

Betyr dette at det i alle slike saker må en politianmeldelse til for at det blir gransket på en skikkelig måte? Mulig at politiet gjør en bedre etterforskning i slike saker enn Statsforvalter og kommunerevisjonen?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *