Under Arendalsuka i 2022 ble det presentert en rapport som kalles kommuneindeksen.

Larvik var i 2022 en av Norges best styrte kommuner blant de store kommunene. Det kom fram i en analyse som sammenlignet kostnader, tjenestekvalitet og finanser.

Kommunaldirektør Gro Herheim var svært fornøyd med plasseringen i 2022

«– Larvik kommune har god politisk og administrativ styring, vi drifter effektivt, samtidig som vi leverer gode tjenester med lave kostnader, sier Herheim, og trekker fram at dette ikke hadde vært mulig uten flinke ansatte.» Les hele saken på Larvik kommunes hjemmeside her.

Som alle husker har Brennpunkt saken på Furuheim sykehjem i januar 2023 blitt omtalt i riksdekkende media og den ble også diskutert i Debatten med Fredrik Solvang 26 januar 2023. Se programmet her.

Fredrik Solvang uttaler her at Larvik kommune er «tatt med buksene nede» og skjønner ingen ting siden kommunedirektør Gro Herheim eller noen fra ledelsen i kommunen ikke ville stille i Debatten.

Bøkebloggen skrev 27 januar 2023 saken «Larvik kommune valgte Dagsnytt 18 fremfor Debatten torsdag kveld.» Les saken her. 

Neste uke starter Arendalsuka 2023 og vi observerer nå at kommunedirektør Gro Herheim har sagt ja til å bli med i en stor paneldebatt onsdag 16 august kl 1500-1600.

Tema:  «Stor kommunereform- eller inntektsutjamning? 

Debatten ledes av journalist Eva Nordlund i Nationen.

Følgende skal være i debatten:

Statssekretær Ole Gustav Narud, SP
Stortingsrepresentant Helge Andre Njaastad, FrP
Ordfører Siri Martinsen, Fredrikstad, AP
Ordfører Kamilla Thue, Eidskog, AP
Leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg
Ordfører i Sokndal Jonas Andersen Sayed, Kr F
Kommunedirektør Gro Herheim, Larvik – medlem av Generalistkommuneutvalget

Dette er temaer som skal diskuteres i denne debatten:

  • Kommunene danner grunnmuren i velferdsstaten. Eldreomsorg, barnevern, næringsutvikling og klimatilpasning, skoler og barnehager drives av kommunene. Det er et stort ansvar for lokale folkevalgte og kommunalt ansatte. Mange mener at ressursene ikke strekke til. Hva må gjøres?
  • Generalistkommuneutvalget sin utredning peker på manglende oppfylling av lovkrav (lovoppfyllelse) som en stor utfordring. Utvalgets flertall mener at kommunesammenslåing er det viktigste virkemiddel for å løse dette. 
  • NHO og Akademikerne har også gått inn for omfattende kommunesammenslåing, og Høyre og Frp ønsker å legge ned fylkeskommunene og slå sammen kommunene.
  • Inntektsystemet for kommunene skal behandles i Stortinget våren 2024. Kravet om sterkere inntekstutjevning vokser i den forbindelse. Det er en sammenheng mellom inntektsnivået til kommunene og lovoppfyllelse. Noe må skje.

Bøkebloggen er skuffet over at kommunedirektøren ikke ville stille i Debatten 26 januar 2023. Mulig Herheim nå i debatten i Arendal skal fortelle hva som har blitt gjort av tiltak etter Brennpunkt saken på Furuheim?

Bøkebloggen har i denne saken valgt å IKKE sende saken over til Gro Herheim før publisering.

Som de fleste husker så ble det riksdekkende sak på NRK sist vi ba om kommentar i en sak. Se saken her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *