Bøkebloggen skrev flere artikler om denne saken i Kjose i 2022, den siste publisert 30 november 2022. Les saken her. 

Møtet i planutvalget den 19 januar 2021 ble overført direkte på Larvik kommunes web TV. Det som var var merkelig i denne saken var at ikke et av medlemmene stilte spørsmål om forslaget fra Per Manvik. Han informerte om at det var gitt «Amnesti» i 2009. Hele behandlingen av saken kan du høre her. Strand, Kjose.

Hvorfor var det ingen politikere i planutvalget som stilte spørsmål om det er lovadgang til å gi et amnesti? Og hvorfor ble ikke vannverkene og Mattilsynet bedt om uttalelser i denne saken som er obligatorisk i byggesaker rundt Farris?

20 januar 2021 sender Per Manvik denne mailen til kommunalsjef Hilde Bøkestad.
«God morgen , forventer at tvangsmulkt utstedt til Odd Augen Johnsen blir frafalt ?Nytt vedtak i Planutvalget i går !!» Les mailen og svaret fra Hilde Bøkestad her. 

8 august 2023 har Larvik kommune sendt ut påminnelse om at tvangsmulkten nå beløper seg til kr 372.500,-. Tilsynsjurist Thor Håkon Lindstad skriver blant annet dette i brevet:

«Vi viser til tidligere korrespondanse og vedtak i saken, se vedlagt. Statsforvalteren stadfestet endelig kommunens pålegg om retting og tvangsmulk 11.06.21.

Med unntak av en frys mellom 16.06.21 og 15.08.21 har tvangsmulkten løpt siden. Dette har vært tydelig kommunisert til både Tom Johnsen, tiltakshaver Odd Johnsen og deres advokat Steinar Sjølyst, både skriftlig og per telefon.

Likevel har vi ikke mottatt dokumentasjon på endelig utført retting. Det er oppsiktsvekkende når tvangsmulkten nå beløper seg til kr. 372.500. Muligheten for å nedsette deler av mulkten etter endelig retting har vært diskutert, med hjemmel i pbl. § 32-5 andre ledd. Men for hver måned som går fremstår en slik reduksjon mindre rimelig.

Vi ber om en forklaring og dokumentasjon på full retting omgående.» Les hele brevet her, Purring-Ulovlighetsoppfølging-HyttesoneM 76,Strand, Kjose- 4146:5:8.

Advokat Steinar Sjølyst svarer allerede opp i en mail 9 august 2023 og mener at det må være noen misforståelser i saken.  Les hele mailen her, Svar fra Steinar Sjølyst HyttesoneM 76,Strand, Kjose- 4146:5:8

Tilsynsjurist Lindstad svarer raskt opp og skriver blant annet dette:

«-Jeg er enig i at dette virker som enmisforståelse, men jeg er uenig i at det har vært grunn til å misforstå.»

«-På denne bakgrunnen ber vi om snarlig dokumentasjon på at samtlige ulovlige tiltak er fjernet. Vi vil samtidig begynne å fakturere deler av påløpt tvangsmulkt.» Les hele svaret her, Svar fra LK HyttesoneM 76,Strand, Kjose- 4146:5:8

Bøkebloggen er spent på fortsettelsen nå.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *