Sølvi Haraldseth Lysnes, du har erfaring med kulturtilbud for eldre og demente personer. Sammen med Ane Ringheim fra Larvik Museum laget du forestillingen «Fra minneboka: Barndom», der målet var å gi eldre en god kulturopplevelse og bringe tilbake og forsterke minner. I 2021 feiret Larvik sitt 350-å:rs-jubileum, og «Fra minneboka»-turnéen var én av kommunens satsinger, som sikret at også eldre på sykehjem fikk ta del i jubileumsfeiringene. Temaet for jubileumsforestillingen var nær byhistorie, feiringer og merkedager. Forestillingen ble en suksess.

Sølvi forteller Bøkebloggen at de har gjort ytterligere to forestillinger etter dette: «Hvalfangst (Livet til sjøs og der hjemme – lokalt)» og «Barndom på 40–50 tallet (lokalt)». Begge ble en stor suksess. Sølvi sier at de nå er i gang med å utarbeide en ny forestilling, også denne med en lokal forankring, men vil ennå ikke røpe hva den vil handle om.

Foto gjengitt med tillatelse av Sølvi Haraldseth Lysnes.

1) Bøkebloggen hadde en artikkel om at det ble oppstart av «Demenskoret» på Quality Hotel Grand Larvik 30. januar 2023. Sykepleier Silje Margrethe Fønhus fikk med seg organist, pianist og dirigent Jørn Odén Evertsen. Har Larvik kommunes demenskor noe med dette å gjøre?

– Nei. Koret du refererer til er et kor som ble startet av private aktører. Koret som nå startes opp er et kommunalt tilbud til personer rammet av en demenssykdom og som fremdeles er hjemmeboende. Noen lurer kanskje på om det er plass til to demenskor i byen? Svaret mitt er; HELT KLART! Vi mener at våre innbyggere fortjener et løftet fokus på demenssaken, så det at vi nå er flere som ønsker å løfte denne gruppen er bare helt supert. Vi har valgt litt ulike fokus og øvingsdager som vi mener er positivt for denne gruppa. Larvik kulturskole (som har vært min arbeidsplass gjennom 23 år) har hatt ukentlige sangstunder på sykehjemmene i kommunen i nesten alle disse årene og det er derfor naturlig for oss å fokusere på de som er hjemmeboende.

2) Hvem skal bestemme repertoaret til demenskoret?

– Det er kormedlemmene som skal være med å bestemme repertoar sammen med vår musikkterapeut og meg selv. Hvert kormedlem fyller ut et skjema ved oppstart hvor de sier litt om hva slags musikk de liker/ikke liker – hvilke musikalske erfaringer de har osv. På den måten sikrer vi et repertoar som treffer gruppa.

3) Når du i cirka 20 år har opptrådt på kommunens sykehjem og ledet allsangen, har du sikkert lagt merke til at det er enkelte sanger som de eldre liker å synge, samtidig som de også har kunnet komme med ønskesanger. Det kan vel gi en viss pekepinn på hva de ønsker å ha på repertoaret?

– Både ja og nei. Med mye erfaring i tilrettelegging av musikk for mennesker i ulike livssituasjoner har både Marita (vår musikkterapeut) og jeg masse erfaring- og en viss oversikt over hvilke sanger / hvilken type musikk som kan passe i koret- men vi er alle enkeltindivider som er født til ulike tider, på ulike steder og med ulike musikkpreferanser og det er dette vi legger til grunn når vi skal finne frem til passende repertoar.

4) Mange av dagens eldre var ungdommer i 1950- og 1960-årene. De tilhører en yngre generasjon enn de som lyttet på Ivar Ruste. Blir det rock and roll og The Beatles på repertoaret?

– Det gjenstår å se! Våre kormedlemmer er hjemmeboende, med ulik alder, men det er klart det kan bli et yngre og mer moderne repertoar. Vi vet at det å synge på et annet språk (for nordmenn for eksempel engelsk) krever mer av hver enkelt, så hvilke språk vi synger på avhenger av hvem som er med. Men, vi kan selvsagt gjøre både The Beatles og rock’n’roll hvis dette er noe som er ønsket og passer for korets medlemmer.

5) Hvordan skal påmeldingen skje?

– Gjennom digitale annonser kan man finne telefonnummer til både meg og Villa Kveldsol hvor man ta kontakt for å melde seg på. I tillegg har vi etablert et tett og godt samarbeid med hukommelsesteamet i kommunen som bidrar med å spre informasjon.

6) Hvor mange medlemmer skal koret ha? Like mange kvinner som menn?

– Antall medlemmer sees ut ifra den til enhver tid gjeldende gruppe. Dynamikk og kommunikasjon i en gruppe er forskjellig ut fra gruppens medlemmer og det er dette vi tar hensyn til. Vi har altså ikke satt et antall for koret – ei heller kjønnskvotering.

7) Hvor mange ganger i uka skal dere øve? Og hvor skal dere øve?

– Vi kommer til å ha øvelser én gang i uken på Sliperiet Kulturverksted i Hammerdalen. Det blir øvelser på onsdager klokken 13.30–15.00.

8) Er det planer om å holde konserter?

– Det vet vi ikke per i dag. Vi er opptatt av at korets medlemmer skal ha en sterk medbestemmelsesrett, så det finner vi ut i fellesskap når vi er kommet litt lenger inn i semesteret.

Sølvi avslutter med at det er Marit E. Slettevold og hennes selv som skal lede korøvelsene. De har begge erfaring med å lede kor samt å spille både gitar og piano, så det blir en lett blanding i oppgaver. Sølvi mener at det gjør dem mindre sårbare ved for eksempel sykdom.

Vi i Bøkebloggen ønsker Sølvi og koret lykke til!

Morten Bakkeli.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *