Årets valgkamp er snart på oppløpssiden. Det kjempes durabelig om befolkningens stemmer. 11. september skal det velges representanter til alle fylkesting og kommunestyrer i Norge.

Bøkebloggen publiserte lørdag morgen saken hvor jurister i flere kommuner føler seg overkjørt av politikere som trosser loven i strandsonebygging. Les saken her.

Dagens sak skapte en del engasjement og det ble lagt inn flere kommentarer. Bøkebloggen har kontaktet Kristian Stensrud for å informere han om at vi publiserer hans synspunkter i et nytt innlegg. Hele hans kommentar kan dere lese i blått under.

«Det er en forutsetning for demokratiet at en holder et skarpt lys på både de som søker seg til politisk makt, resultatene av politisk makt  og politiske vedtak.»

«Vi har i vårt samfunn organisert oss slik at politisk makt har høyere forvaltingsmessig autoritet enn den administrative. Kommunestyret er det beslutningsorgan med høyest autoritet i kommunen.

Basert på det faktum at det er i administrasjonen i kommunen, at den spissa fagkompetansen sitter i forhold til driften av kommunen, men at det er våre folkevalgte politikere som besitter mest makt, så reiser dette mange spørsmål .

Det settes ingen (!) formelle kompetansekrav til våre politikere som skal forvalte politisk makt i kommunen. Det betyr at personer uten faglig kompetanse kan overprøve administrative vedtak. Men det må eksistere lovadgang til dette, men det er det neimen ikke alle politikere som tar så nøye på denne forutsetningen. Derfor er det viktig å holde et skarp lys på våre politikere.»

«Når en innbygger i for eksempel Larvik kommunen ønsker å delta i det politiske arbeidet, så er dette prisverdig. Når den samme personen opparbeider tillit og oppslutning rundt sin politiske person, øker mulighetene for å inneha politiske verv. Når han/hun/hen velger å for eksempel bli medlem av et politisk planutvalg, må det eksistere en bevissthet om å inneha kompetanse om det lovverk og planverk personen skal forvalte. I tillegg må det eksistere integritet slik at ikke personen lar seg påvirke (lobby) til å i verste fall fatte ulovlige vedtak. Dersom utvalget skal omgjøre administrasjonens vedtak /innstilling, må det selvsagt være lovadgang til dette.»

«I Larvik og i andre kommuner har vi grelle eksempler på at våre folkevalgte politikere ikke er bevisst på at de forvalter en folkevalgt tillit der politisk makt skal være tuftet på gransking av egen integritet og kunnskap. Dersom en politiker ikke ønsker eller tåler kritiske spørsmål eller fokus, så bør dette være synonymt med at personen ikke bør inneha politiske verv.»

«Jeg er absolutt enig at folkevalgte politikere ikke skal dispenserer fra lovverket de skal forvalte. Det er ikke bare uønsket, det er lovstridig.»

«Ofte ser vi at politikere gjør nettopp dette. De lar seg påvirke av aktører som er involvert i prosesser/saker som er under kommunal administrativ behandling. Ved å omgjøre administrasjonens innstilling, må det selvsagt være både lovadgang til dette, samt at fordelene skal være større enn ulempene. For hvem? Ved at eventuelt planutvalget omgjør et administrativt vedtak/instilling, er dette også ofte en inngripen i privatrettslige forhold . Altså at politikere tar partsinteresse.»

«I en liten by som Larvik og hvor de fleste kjenner alle, er det selvsagt en stor fordel å være på godfot med politikere med politisk makt. Dette er naturligvis  også en sensitiv debatt, men viktig å debattere på et saklig grunnlag. Vi har dessverre over tid opplevd at politikere ikke ønsker denne debatten. Derfor er det så viktig at media og i Larvik Østlands-Posten og Bøkebloggen setter politiske saker på dagsorden.»

Kristian Stensrud.

Til informasjon så er det Bøkebloggen som har valgt bilde i saken. Og Bøkebloggen har fått tillatelse av Kjell Ronald Hansen til å bruke tegningene hans.

 

Tegning: Kjell R. Hansen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *