Kim Hette er nominert på 12. plass for Larvik Venstre til valget i 2023.

Bøkebloggen har sendt han 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hans.

1) Kim Hette. Du er 43 år, salgsansvarlig og bosatt i Stavern. Du er ført opp på en tolvteplass på Venstres liste ved kommunevalget 2023. Hvilken plass hadde du selv ønsket? Tror du at du kommer til å få mange personlige stemmer?

– Å stå på 12 plass er en veldig fin plassering å stå på nå som jeg er fersk i politikken og jeg har mye å lære. Om jeg kommer til å få mange stemmer er opp til Larviks befolkning, men jeg tror at flere tenker meg som annerledes og en som tør å ta vanskelige valg og stå for disse noe som jeg mener vi trenger i politikken i Larvik.

2) Hvorfor ble du medlem av partiet Venstre? Har du hatt politiske verv tidligere?

– Jeg har aldri hatt noen politiske verv tidligere. Har sittet i Stavern Vel noen år og det var det som har gjort at jeg ble mer og mer interessert i å gjøre en forskjell. Venstre ble naturlig atter at jeg tok flere valgomater og vi har mange av de samme verdiene.

3) Har du planer om å konkurrere med Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat Hallstein Bast om å bli Staverns mest framtredende politiker?

– For meg er Hallstein en som jeg ser litt opp til mange måter også, selv om det kanskje ikke alltid har virket sånn i kommentarfeltene. I Stavern har vi mange gode politikere som jeg tror at i felleskap bidrar meget positivt for nærmiljøet vi bor i noe som er viktig. Men for meg er det like viktig at man beholder Helsesøsteren i Kvelde som at skolen i Stavern blir 100%.

4) Du har kommet med mange friske innspill i kommentarfeltene på Facebook, og du blir betegnet som en humørfylt person. Du er født i Horten. Det skal mye til å leve opp til komiske hortensere som Grethe Kausland og Rolv Wesenlund. Har du noe forhold til dem, og tror du at – dersom du blir valgt inn i kommunestyret – kommer til å ha vanskeligheter med å følge partidisiplinen?

– Både Grethe Kausland og Rolf Wesenlund var jo en stund før min tid, men som Hortensgutt er man veldig stolte av hva de har fått til og har jo sett mye på de på TV. Hvis jeg hadde kommet inn i kommunestyret så ville det kanskje vært årets bombe i politikken i Larvik 😉 Men jeg har veldig gode personer rundt meg spesielt i Kari Lise Rørvik og andre i partiet som er gode sparringspartnere så jeg tror de ville bidratt og hjulpet med slik at «lucky Luke» holder seg på matta 😉

5) Er det et bestemt utvalg som du ønsker å bli medlem av?

– Jeg tror at hovedmiljø for miljø, kultur og nøring er et utvalg som kunne passet meg veldig bra med tanke på min erfaring fra tidligere.

6) «Frihet til å elske hvem du vil og være den du er» og regnbuefargene pryder forsidebildet ditt på Facebook. Er LHBT-spørsmål noe du er spesielt opptatt av?

– For meg er det veldig viktig at man kan elske den man ønsker å elske og at alle har like rettigheter og muligheter. Man har rett til å ikke bli diskriminert på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

7) Larvik Venstre har stolte tradisjoner og stod en gang sterkt i byen. Venstres stifter og første formann, Johan Sverdrup, startet sin politiske karriere som ordfører i Larvik 1849–1857. Vi har også hatt markante Venstre-ordførere som Ludvig Næss og Karl B. Løwe. Tror du Larvik Venstre noen gang kan få tilbake en stor innflytelse?

– Larvik Venstre har veldig mye positivt på gang nå, vi er en veldig bra gjeng med mange utrolig dyktige personer på ulike områder som vil gjøre at Larvik Venstre vil få en større og større innflytelse i politikken i Larvik. Vi driver en ærlig politikk som kanskje ikke alltid er like spenstig, men må alltid politikk være spenstig for at den skal være riktig? Jeg tror folk i Larvik er lei av store lovnader, men heller ønsker mer den vanlig mann i gata som kanskje ikke stikker seg frem like mye hver gang. Men som har gjennomføringskraft og det tror jeg vil komme mer og mer tydelig frem gjennom vår politikk de neste årene som kommer. I tillegg har vi ei skikkelig dyktig dame i Kari Lise Rørvik som hadde vært en fantastisk ordfører for Larvik.

8) Hvilke saker kan IKKE Venstre kompromisse om?

– Larvik Venstre vil stanse naturtap i Larvik, det betyr at vi går ikke på kompromiss med nedbygging av dyrket og dyrkbar mark. Beholde og utvide boplikten og sørge for at kommunen offensivt følger opp boplikten som er innført.

9) Norge har tre partier som betrakter seg som miljøpartier: SV, Miljøpartiet De Grønne og Venstre. Hva er det Venstre kan by på i miljøsaker som de andre ikke kan? Hvorfor skal for eksempel miljøinteresserte velgere stemme på Venstre?

– Både SV og MDG har god miljøpolitikk og har sikkert lært mye av Venstre opp igjennom. Jeg mener det er viktig med en helhetlig politikk basert på sosial liberale verdier og det er det bare vi i Venstre som tilbyr.

10) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens kommune. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil Venstre gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere?

– Forutsigbare rammebetingelser, at kommunen tar i bruk lokale teknologi leverandører, legger til rette for arbeidsplasser og at man kan ha gode kontorplasser selv om kanskje ikke bedriften er lokalisert i kommunen. F.eks Colab.

11) Hvorfor valgte du partiet Venstre da du engasjerte deg i politikken i Larvik?

– Det var rett og slett fordi jeg hadde mange av de samme synspunktene som Larvik Venstre har når det kommer til lokal politikk. Boplikt er viktig for meg fordi jeg ønsker et levende lokal samfunn 12 måneder i året. Jobbe for realisering av Risøykanalen i Stavern og samtidig jobbe for bedre vannkvalitet i fjorden vår. Gjøre det rimeligere for folk å benytte seg av kollektivtransport. Gang og sykkelvei Hem-Sandtra osv. Så det var mange ting som gjorde at Larvik Venstre ble mitt parti.

12) Det har framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Hva vil dere gjøre for å bedre forholdene?

– Heve kompetansen og ikke minst det å kunne ha nok folk på jobb. La de som har den riktige kompetansen utfører det som den skal gjøre slik at ikke alle skal gjøre alt.

13) Tror du dere får igjennom forslaget om å etablere nærmiljøutvalg?

– Ja dette tror jeg at vi kan få gjennomslag for og dette syns jeg er veldig viktig. Etter å sittet i Stavern Vel i mange år har jeg både sett og erfart hvor viktig dette er for flere deler av kommunen vår.

14) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

– Her er det viktig at man i første omgang tar en skikkelig gjennomgang av eindomsportoføljen vi har i kommunen, og punkt to er at man omregulerer eiendommene slik at hvis man evt skal selge noe så vil man kunne få en høyest mulig markedspris.

15) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

– Det å kunne ta vare på eldre bygninger kan være god bærekraft samtidig som man ikke må være redd for evt å bygge nytt om man må gjøre dette.

16) Er det ikke viktig for Venstre å spille på lag med innbyggerne? Hvordan er synet i dag på hvor en ny jernbanestasjon skal ligge?

– For Larvik Venstre er det veldig viktig å lytte til befolkningen og det er veldig viktig  at det kommer dobbeltspor til Larvik og så man annerkjenne at det er den faglige ekspertisen som må komme med den endelige anbefallingen på hvor stasjonen skal være. Det er ikke kommunestyre politikere som er eksperter på jernbane eller grunnforhold.

17) Synes du det var riktig av Larvik kommune å kjøpe ei tomt på Farrisediet til 8 millioner kroner?

– Dette var en vurdering kommunen måtte ta for å sikre seg en god og plasseringsriktig tomt. Så lenge man får gode parkeringsmuligheter så vil dette kunne bli en god plassering i mine øyne for en ny legevakt da dette er meget godt sentralt plassert i forhold til kommunen som helhet og E-18.

18) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil Venstre gjøre for å få slutt på det?

– Det kan godt være. Venstre har dessverre erfart at det har vært mangelfull oppfølging og tenker at det kan være smart å forsterke byggesak for å kunne følge opp ulovligheter rundt dette temaet i kommunen. Loven skal være lik for alle.

19) Hva er din beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper?

– Min beste egenskaper er at jeg har stor kapasitet, har et stort engasjement og et stort hjerte for de jeg bryr meg om.
– Mine verste egenskaper er at jeg kan bli fort utålmodig, at jeg liker å skyte litt fra hofta og så er jeg verdens dårligste taper.

20) Har du noe å si til Larviks innbyggere til slutt?

– Vi bor i Norges flotteste kommune, så la oss fortsette og utvikle denne flotte kommunen sammen istedenfor å bruke unødvendig tid på hvor det må spares og spinkes i administrasjon osv. Nå må vi se fremover. Fremover med ny lokal teknologi, god eldreomsorg, gode oppvekstsvilkår i skole- og barnehage og ikke minst ta vare på den fantastiske naturen vi har i kommunen. Jeg er klar, er du?

Bøkebloggen takker Kim Hette for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *