6 september 2023 har ordfører Erik Bringedal sendt inn brev til Kommunal- Og Distriktsdepartementet hvor han ber departementet vurdere praksisen når det gjelder kommuneloven § 11-2.

Brevet er sendt på bakgrunn av at Sivilombudet tidligere har irettesatt både Larvik kommune og Statsforvalter i et brev fra desember 2022. Les hele brevet her, Sivilombudet Bobla.

Bøkebloggen har tidligere skrevet flere saker om dette. Den siste ble publisert 1 mars 2023, «Sivilombudet mener fortsatt at bruken av «bobla» hos Larvik kommune er i strid med kommuneloven» og du kan lese den her.

Ordfører Bringedal avslutter brevet med disse ordene:

«-Folkevalgte og administrasjonen i Larvik kommune ønsker mest mulig åpenhet i forvaltningen og den folkevalgte saksbehandlingen, og vi ønsker å behandle sakene i tråd med bestemmelsene i både offentleglova, forvaltningsloven og kommuneloven.»

«-Ut fra Sivilombudes uttalelse opplever jeg nå at vi står i et dilemma i forhold til ønsket om en åpen debatt der folkevalgte kan legge fram sine forslag og synspunkter i det offentlige rom, samtidig som vi vi selvsagt skal legge til rette for praktiske og gode politiske prosesser som er i tråd med kommunelovens § 11-2.»

«-Med bakgrunn i ovenstående, og vedlagte dokumenter, ber jeg departementet vurdere bruken og lovligheten av slike portalløsninger som beskrevet over. Vi ønsker også at departementet gir kommunen et klart råd om hvilket handlingsrom kommunen har for å publisere folkevalgtes forslag til vedtak i forkant av møter i folkevalgte organer uten at dette står i motstrid til bestemmelsen i kommuneloven § 11-2.» Les hele brevet her, Erik Bringedal Kommunal dep.

Erik Bringedal ønsker med dette brevet at han vil bli husket som en ordfører som satte fokus på de viktige sakene i kommunen.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *