12 september 2023 publiserte Bøkebloggen saken «Blir det Sandefjord kommune som har kapasitet til å ta i mot pasientene fra Tjølling sykehjem i desember?». Les hele saken her.

4 august 2023 sendte Larvik kommune ut et infoskriv til pårørende med pasienter på Tjølling sykehjem.

Som tidligere informert, skal det etableres 12 nye plasser for heldøgnsomsorgs tjenester og 7 forsterkede plasser for personer med demens på Tjølling sykehjem. I tillegg skal bygningsmassen oppgraderes med nytt sprinkleranlegg og ny kontorfløy. Dette medfører omfattende ombygging.

Det viser seg nå at dette arbeidet vil bli mer omfattende enn tidligere antatt, og det er derfor nødvendig å gjøre endringer i både fremdriftsplan og logistikk rundt pasienter og ansatte.

Les hele brevet datert 4 august 2023 her, Viktig info Tjølling sykehjem.

Onsdag 13 september 2023 var det møte i kommunestyret i Larvik og da ble møtet lukket når saken «Oppstartsak, heldøgns omsorgsplasser – plassering». Link til saken her.

Hva er det som skjer i denne saken som gjør at saken hemmeligholdes og skjules for offentligheten?

Bøkebloggen har i dag lørdag blitt kontaktet av flere pårørende som var tilstede på infomøtet på Tjølling sykehjem fredag.

Tilstede fra Tjølling kommune var virksomhetsleder for sykehjem Monica Hammari, avdelingsleder Tjølling sykehjem Isabell K. Vangen, tlf45660997 og prosjektleder Borgar Lindhjem.

Pårørende ble informert om at 27 pasienter på demensavdeling skal flyttes til Nygård sykehjem i Sandefjord. Flyttingen er utsatt fra desember 2023 til januar 2024.

Ledelsen i kommunen kunne ikke fortelle hvor resten av pasientene skulle flyttes i januar.

 

Les en sak som handler om Nygård sykehjem i Sandefjord her. 

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.