Denne saken i Havsjåveien 3 på Gon startet i 2017. Etter diverse søknader, klager, avslag og behandlinger i flere møter i planutvalget så kan det virke som Statsforvalteren nå har tatt over «styringen» i saken.

Bøkebloggen skrev om dette 19 mai 2023 og du kan lese saken her. 

I perioden fra 2017 til april 2023 ligger det inne flere hundre saksdokumenter i Larvik kommunes arkiv. Følg denne linken.

Havsjåveien 3

I juni 2023 har nå ansvarlig søker Raugland AS sendt inn ny søknad i prosjektet. Les søknaden her. 

«Ansvarlig søker Raugland AS sender kommunen med dette et-trinns søknad om riving, fasadeendring, tilbygg, påbygg av enebolig med inntrukket takterrasse, og garasje under terreng. Boligen får i alt en samlet neto utvidelse på 6,53 m2 BYA.»

13 september svarer byggesak i Larvik kommune opp og ber om ytterligere opplysninger i saken.

«Søknaden din om på gbnr 1002/240er mottatt hos oss 30.6.23.»

«Vi trenger flere opplysninger for å kunne behandle søknaden din. Nødvendige opplysninger må sendes oss innen seks måneder for å unngå at saken avsluttes.»
«Det er mange uklarheter i søknaden, og vi må ta forbehold om flere spørsmål etter vi mottatt svar på ovennevnte.»
«Vi ber om at du sender inn alle dokumentene samlet og gjør oppmerksom på at komplett søknad ikke nødvendigvis fører til tillatelse.» Les hele brevet fra Larvik kommune her.

Du kan følge hele saken på denne linken. 

Bøkebloggen vil tro at saken etterhvert vil havne på bordet til det nye planutvalget som tar over i oktober 2023. Dette blir det 3. planutvalget som har hatt denne saken til behandling.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *