Bøkebloggen publiserte 8 februar 2023 saken » Dialog med pårørende og avviksrapportering er en nøkkel» hvor pårørende Tone M. Ambjørnsen Torgersen som var med i Brennpunkt saken fra Furuheim sykehjem kom med sine kommentarer.

Etter at Ambjørnsen Torgersen leste kommunedirektør Herheims uttalelser i  ØP 07.10.2023 har hun kommet med dette tilsvaret i dag.

«-Er du virkelig lei deg? Eller er du bare lei av varslere og pårørende som fortviler over hvordan situasjonen i institusjonene arter seg for pleiere,- og ikke minst for hjelpeløse og ofte demente beboere. Hadde du bare løftet av telefonrøret og snakket med de berørte parter, lyttet,- og gjort noe med situasjonen hadde jeg kanskje trodd at du var lei deg. Dialog er den eneste måten å få sannheten fram til ditt bord hvis du er villig til å møte folk. Men nei,- ikke en telefon, ingen beklagelse, ikke noe som tyder på forbedring, ingen bedrede arbeidsforhold,- og gamle og syke vaser fremdeles rundt med overfylte bleier, dehydrerte, sultne, overmedisinerte og med store smerter som følge av trykkskader,- som kunne vært unngått om kompetansen og tiden til pleiere var tilstrekkelig. Om du er lei deg,- hva tror du pårørende og varslere er!»

«-De avvikene som skrives er et fåtall av hva som virkelig skjer, for de som jobber har ingen tid, og det som skrives sorteres ut av mellomledere. Så du sitter ikke med hele sannheten. Jeg har fått flere hundre telefoner fra pårørende av demente etter Brennpunkt og Debatten,- og sykepleiere og hjelpepleiere fortviler seg syke over mangler på ansatte og utstyr, og nå skal det spares enda mer – gjerne i form av utstyr, billigere «first price «mat og bruk av hjelpepleiere. Du har opplagt glemt eller forstått at ved inntak i dine institusjoner følger et vedtak fra tjenestekontoret i kommunen, som sier at de gamle skal få mer hjelp og pleie enn de kan tilbys i en omsorgsbolig med besøk av hjemmesykepleier 5 ganger om dagen. Sistnevnte er gratis, mens institusjonen koster 85 – 90%av all inntekt inkludert renter av innskudd og tilbakebetalinger. Det er i beste fall løgn slik forholdene er nå – de gamle betaler for tjenester de ikke får når bemanningen er for lav. Hadde slike ting skjedd i samfunnet ellers, hadde man måttet betale tilbake og forholdene blitt endret umiddelbart. Men gamle og syke ser vi neppe i retten,- og derfor kan dere fortsette som før.»

«-Når det varsles om kritikkverdige forhold til deg eller din administrasjonsledelse, – er det enklere å bortforklare deres ansvar enn å gripe saken. Varslere er ikke bare ansatte, men også pårørende. Praksisen viser åpenbart at å legge saken bort og kalle varslere for løgnere,- eller i beste fall overdrivere -selv om dokumentasjon foreligger i form av bilder og video,- er et valg varslere opplever at du ofte tar.»

«-I sommer ba dere til og med Statsforvalter om dialogmøter med dere selv – som om det skulle løse noe. ref postlister», Herheim brev Statsforvalter, Herheim svar Statsforvalter

«-Hadde du og deler av din administrasjon hatt lederjobber i privat sektor hadde dere mistet jobben for langt mindre enn de avvikene dere har mottatt og latt passere i flere år. Det er svært syke og demente mennesker som lider i ensomhet og smerter,- og pleiere som jobber døgnet rundt lider like mye over manglene og skadene som påføres de gamle, fordi de ikke har tid til alle gjøremål.»

«-Jeg har valgt å tilgi deg for manglende evne til å utføre konkrete tiltak og fjerne ledere som ikke gjør jobben sin,- fordi jeg tilegner deg at du ikke helt forstår hva du gjør mot innbyggerne dine,-  men jeg kommer aldri til å glemme det du har påført oss alle. Du er toppleder,- du har ansvaret og må bære det eller gå.»

Tone M. Ambjørnsen Torgersen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *