Fagbladet har 18 oktober 2023 en artikkel om pårøreedeundersøkelsen «Ivaretatt «. Den er skrevet av   Lene Fossbråten som er spesialsykepleier og master i folkehelse, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet

«Ivaretatt» er en pårørendeundersøkelse der du kan gi tilbakemelding på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen du er pårørende i. Undersøkelsen gjennomføres årlig i perioden 1. desember til 31. mars.

Her er litt av det som er skrevet i saken og nedenstående skrevet med blått er sitat fra saken.

«-Det kan være manglende samsvar mellom det kommunene mener er på plass for å ivareta pårørende, og det de pårørende selv erfarer. Hvordan kan kommunene ledes i riktig retning av god pårørendestøtte?»

«-Mitt hovedinntrykk er at kommuner generelt er bakpå med å ivareta og samarbeide med pårørende. Det skyldes ikke nødvendigvis manglende vilje. Kanskje handler det om manglende innsikt og en annen forståelse av hvordan sikre at pårørende ivaretas.»

«-Dette kan gi et gap mellom det kommuner mener de har på plass og er gode på, og det pårørende faktisk opplever som mer eller mindre mangelfullt, og som i mange tilfeller også er kritikkverdig. Men hvordan oppdage og bringe slike fakta fram i lyset?» Les hele saken fra Fagbladet  her.

Sitat slutt.

Varaordfører Gina Johnsen er nå ny leder i Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring i Larvik kommune. Håper at hun setter fokus på det viktige samarbeidet mellom pårørende og kommunen.

Vi sendte derfor saken over til Gina Johnsen i dag for en kommentar til saken før publisering og hun svarte raskt opp dette:

«- Personlig er jeg veldig opptatt av tema og vil ha fokus på pårørendesamarbeid i min dialog med Kommunedirektøren. Godt samarbeid og tillit mellom kommunen og pårørende er helt avgjørende for å sørge for den pleie og omsorg som er viktig for pasientene/brukerne.»

«-Ansatte må være tilgjengelige for pasienter og pårørende når det er behov for en prat og man må ha kultur for for både positive og negative tilbakemeldinger. Min erfaring er at godt samarbeid med pårørende, kanskje en telefon ekstra bare for å «slå av en prat», kan være lurt for å forebygge unødvendig bekymring og skape tillit til kommunen.»

«-Nesten all kritikk har utgangspunkt i dårlig kommunikasjon og manglende tillit/forståelse. Det er det ikke så vanskelig å gjøre noe med og det koster heller ikke penger 🙂 «

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.