Drøye to måneder etter at årets 17 entusiastiske førsteklassinger satte seg ned i klasserommet blir Langestrand skole og SFO igjen truet med nedleggelse. Ettersom kommunedirektør Gro Herheim nok en gang gjentar sitt dystre forslag, ser vi oss nødt til å gjenta argumentene for å bevare Langestrand skole og SFO. Disse argumentene er åpenbart gode når de legges frem, men holdbarheten synes dessverre å være for dårlig for kommunale budsjetter. For barn, ansatte og foreldre på Langestrand skole har ikke disse argumentene noen utløpsdato, og egentlig blir de bare bedre med årene.

Bak årets entusiastiske førsteklassingene fulgte det noen like entusiastiske foreldre. De kom inn med pågangsmot og ønske om å bidra til forbedring. Nærmest før første skoledag var omme var det søkt flere fond og stifelser om midler til å oppgradere uteområdet vårt. Nå frykter vi at det kan bli vanskelig å bevilge støtte til noe som kanskje ikke består.

Størrelsen på årets førsteklasse bekrefter at barnetallet på Langestrand er på vei opp. Det bor nå rundt 150 barn i alderen 0-5 år her, og høsten 2024 ligger det an til å bli 24 førsteklassinger. Kullet som går ut sommeren 2024 er kun 8 elever, og således er det totale elevtallet stigende. Stadig flere småbarnsfamilier og unge par i etableringsfasen kommer flyttende til Langestrand. At vi har en god skole gjør området ekstra attraktivt, og med utbygging av boliger både her på Langestrand og Bergeløkka er det nærliggende å forvente at elevtallet vårt vil øke ytterligere. FAU og SU på Langestrand har tidligere foreslått justering av skolegrenser for å avlaste allerede overfylte skoler og utnytte tilgjengelig kapasitet hos oss.

Skoleforskningen er fortsatt ikke entydig i sine konklusjoner rundt fordeler og ulemper ved store og små skoler. At læringsmiljøet er helt avgjørende for kvaliteten, er imidlertid de fleste skoleforskere enige om. Tidligere elevundersøkelser fra Langestrand skole har vist at elevene våre er motiverte, mestrer, lærer og trives. De aller fleste elevene kan gå eller sykle til skolen, noe som bare blir viktigere i en hverdag med stadig mer skjermtid og stillesitting. Staben er stabil, robust, omsorgsfull og svært kompetent. Til tross for tilbakevendende trusler om nedleggelse blir de flotte ansatte værende. Det sier mye om både arbeidsmiljø og troen på arbeidsplassen.

Dessverre har flere familier før skolestart valgt førsteklassingene sine bort fra Langestrand skole de siste årene. Stadig tilbakevendende trusler om nedleggelse gjør foreldre bekymret, og vi har fått et lavere elevtall enn vi kunne hatt. Etter siste runde med spørsmål om nedleggelse høsten 2021 trodde vi fremtiden til Langestrand skole var trygg. Til tross for at kommunedirektøren igjen foreslår nedleggelse tror vi fortsatt at skolens fremtid er trygg, og vi håper at de med kommende førsteklassinger deler denne troen med oss. Langestrand skole leverer et utmerket læringsmiljø for elevene, og disse blir det heldigvis bare flere av. Etter skolen kan de kose seg på verdens beste SFO, og etter SFO kan de med jevne mellomrom treffes på et av arrangementene som Langestrand Nyttige Selskab (LNS) gir foreldrene mulighet til å stelle i stand for alle barna. Sånn gjør vi det på Langestrand, og det har vi tenkt til å fortsette med.

Liv Inger Vik
FAU-leder Langestrand skole

 

Les også gårsdagens sak «Nei til nedleggelsen av skolene» her. 

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.