– Susanne Hynne Wirgenes, du er nybakt FAU-leder ved Hvarnes skole. Du ble valgt så sent som i går, 2. november 2023. Kommunaldirektør Gro Herheims forslag til å nedlegge Hvarnes skole var vel ikke en hyggelig sak å få i fanget på din første dag som leder?

Susanne Hynne Wirgenes Foto: privat

Det var ikke en hyggelig sak nei, men dessverre ingen overraskelse. Dette er en kamp vi alle må delta i. Vi i FAU er heldigvis heldige som har hele bygda rundt oss. Vi har også et godt samarbeid med barnehagen og alle lokale lag. Vi jobber alle for et felles mål, og det er å bevare kjernen og tryggheten til barna, nettopp skolen og barnehagen.

– Høyre har ikke kommet med løfter om å bevare Hvarnes skole og Langestrand skole. Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har lovt å gå inn for å bevare skolene i nærmiljøet. Bøkebloggen gjorde FrPs gruppefører, Per Manvik, kjent med dette i går kveld. Han svarte at de jobbet med et alternativt budsjettforslag uten eiendomsskatt. Da vi spurte ham om FrP i det alternative budsjettet foreslo å beholde skolene, svarte han følgende: «Eiendomsskatten er noe vi lovte ALLE velgerne å fjerne, og den har første prioritet.» Det er vanskelig å tolke hva Manvik egentlig mener. Kanskje kan vi tolke dette som at FrP er villig til å bryte sitt løfte om å bevare skolene? Hva tror du?

FrP og Krf har vært lojale og støttet småskolene, slik at vi kan bevare bygda. Jeg håper og tror at Per Manivik FrP vil jobbe for å bevare skolen og barnehagen vår. Jeg ønsker også at resten av politikerne ser hvor mye bygda bidrar med, for ved å legge ned skolen og barnehagen vil bygda dø ut. Vi har arbeidsplasser, skattebetalere, frivillig organisasjoner og mange som bidrar positivt til Larvik kommune.

Hvarnes skole. Foto: Peter Fiskerstrand / Wikimedia Commons

– Gåavstandene er store i denne delen av kommunen. Det betyr at skolebarna må fraktes i busser til Kvelde skole eller Lardal skole. Det koster mange penger. Tror du at politikerne har tenkt på dette?

Larvik kommune skal i løpet av 2030 kutte miljøutslippet med 50%. Hvordan de ser for seg at dette skal hjelpe til der, setter jeg et stort spørsmålstegn rundt. Når det kommer til skoleruta ned til Kvelde eller opp til Svarstad, vil dette gå utover læringen og hverdagen til barna. Buss og taxi for elever vil koste det også. Hvorvidt politikerne har tenkt på det, kan man jo sette spørsmålstegn rundt.

– Hva vil dere gjøre? Foreldrene til barna ved Langestrand skole har allerede satt i gang en underskriftskampanje. Fakkeltog har også blitt nevnt. Føler du at dere har politikere i Larvik kommune som taler Hvarnes sak?

Vi i Hvarnes har satt igang en underskriftskampanje selv. Vi skal også holde et felles møte neste torsdag på Bjerkely, hvor alle lagene i Hvarnes møtes, og alle som vil stå i kampen med oss for å diskutere strategi og fremgangsmåte. Fakkeltog og samling på torget er blitt nevnt og busstur med politikerene har vært oppe til diskusjon. Dette ble gjort i 2012 hvor jeg tror mange av politikerne fikk en aha-opplevelse. KrF ønsker å bevare små skolene og vi må helt klart jobbe mer med FrP og de andre partiene. Vi vil også prøve å komme inn på partimøtene igjen. Vi må bli sett!

– I henhold til barnekonvensjonen skal kommunen ta utgangspunkt i barnets beste i alle avgjørelser som gjelder barn. Barnekonvensjonen er inkorporert i menneskerettighetene og har status som norsk lov. Dersom prinsippet om barnets beste ikke er utredet kan det foreligge en saksbehandlingsfeil som kan føre til at vedtaket blir ugyldig.

-Barneombudet mener at reisetid til skolen som overstiger 45 minutter inkludert gangtid og ventetid for elever fra 1. til 3. klasse er i strid med barnets beste.

-Tror du at politikerne har tenkt på dette?

Her går alt ned til kroner og ører. Barnets beste blir ikke sett. Det er bevist at mindre klasser gir bedre læring og bedre arbeidsmiljø. Hvarnes skole skårer over gjennomsnittet på nasjonale prøver. Lang skolevei har en negativ påvirkning på læring og ro, spesielt for de minste. Hvor mye de ser barna kan jeg med sikkerhet si er minimal om de vedtar nedleggelsene av skolen og barnehagen.

– Spørsmålet om å legge ned Hvarnes skole har blitt reist flere ganger tidligere. Dere har vunnet alle gangene. Hvordan tror du utfallet blir nå?

Dette her tror jeg blir den tøffeste runden vi har stått i, men vi gir oss ikke. Det har sittet en bra gjeng i FAU hvert år, og mange er engasjerte i denne kampen. Det er mange `veteraner` i bygda som kommer med mye godt og bidrar med lasset. Jeg hadde min første kamp i fjor da de ønsket å legge ned barnehagen. Vi klarte det da, og skal klare det nå!

– Har du noe å si til politikerne i egenskap av FAU-leder ved Hvarnes skole?

Hvis vi skal tenke i kroner og ører, så kan man regne det ned til at om 3 familier velger å flytte ut av Larvik kommune har de tapt disse pengene i skattepenger. Hvarnes er et sted hvor mange nyetablerte har muligheten til å komme seg inn i boligmarkedet. Boligprisene vil falle om skolen og barnehagen blir lagt ned. Det vil bli mindre attraktivt. Slik planen er lagt opp nå, kan man risikere å måtte levere barnehagebarn opp mot Lardal, og deretter levere skolebarn andre veien mot Kvelde. La barna få beholde den trygge overgangen til skolen som de har fått. La barna kose seg før juletiden. Her i Hvarnes leker barn om hverandre i alder og kjønn, barn er barn lenger. Dette vil få konsekvenser for alle som bor i Hvarnes.

Susanne Hynne Wirgenes sier at man også har vært i kontakt med FAU-lederen ved Langestrand skole.

 

Les innlegget til FAU-leder Liv Inger Vik på Langestrand skole her. 

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.