For to år siden flyttet jeg med min samboer og våre to småskole barn fra Oslo til fantastiske Langestrand.
Det er mange grunner til at vi valgte Larvik kommune og Langestrand som stedet vi ønsket å bo og
nærheten til en mindre barneskole var viktig for oss.

Vår eldste jente som nå går i fjerde klasse ble tatt imot av en skole som har overgått alle våre
forventninger. Samholdet mellom elevene fra første til syvende er helt unikt. Alle kjenner alle og leken og
gleden ved skolegang flyter fritt mellom elever og lærere.

Jeg har bare positive ting å si om en lærerstab, skoleadministrasjon og SFO som hver dag tar oss imot
med et ønske om å gi mine barn en trygg start og ett god grunnlag for et langt løp i den norske
grunnskolen.

Vi hørte tidlig at det har vært gjentatte forslag og forsøk fra kommunen på å legge ned Langestrand skole.
Jeg har tenkt at en kommune som søker tilflytting av barnefamilier og har et ønske om å satse på fremtiden
aldri kunne finne på å legge ned en så flott og viktig nærskole som Langestrand.
Nå har vi i løpet av to år her i Larvik allerede opplevd to førsøk på å nedlegge skolen!

Tross dette spøkelset som henger over skolen og alle barnefamiliene på Langestrand, valgte vi å sende
vår forventningsfulle førsteklassing til Langestrand skole på den store dagen i august.
For oss har det aldri vært et alternativ å søke henne andre steder og vi skal ha henne på Langestrand
skole til hun går ut av syvendeklasse.

At kommunen og byrådet nå ønsker å legge ned ikke bare Langestrand, men også Hvarnes skole for å
spare inn 3.5 millioner kroner er for meg helt uforståelig. For en kommune som levere tjenester for over 4
milliarder kroner hvert eneste år er dette småpenger.

FØRSTE avsnitt i budsjettet-kort-fortalt.pdf (larvik.kommune.no) skriver man –
«Vi leverer gode tjenester for over 4 milliarder kroner hvert eneste år. Det skal vi fortsette med. I årets
budsjett foreslår vi å prioritere og sikre driften av våre skoler, barnehager, sykehjem og
hjemmetjenester.”

…..jøsses.

Om Larvik kommune skal bruke ChatGPT til å forklare budsjettene sine burde man i det minste legge inn
noen «oppfordringer» så resultatet gjenspeiler politikken.

Hvis man nå da uansett velger å ødelegge hverdagen til over 150 av Larviks skolebarn for å spare penger
håper jeg man også ser at dette er fremtidige skattebetalere som kanskje bosetter seg i andre kommuner.

Kommuner som kan og vil garantere deres barn en trygg skolegang.

Sverre Amundsen

 

Les innlegget til FAU-leder Liv Inger Vik på Langestrand skole her. 

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.