Under valgkampen lovet Høyre-representant og langestrand-beboer Thomas Løvald at partiet skulle gå inn for å beholde Langestrand skole. Etter at budsjettet ble lagt fram, uttalte ordfører Birgitte Gulla Løken at ingenting var fredet, heller ikke denne skolen.

Da Østlands-Posten brukte ordene Thomas Løvald (H) ga en skolegaranti han ikke hadde dekning for: – Det lover ikke godt for barnas framtid i Larvik som tittel i en artikkel 2. november, rettet medlemmer av Facebook-gruppa Hva skjer på Langestrand en sterk kritikk mot ham. Én hevdet at man ikke kunne tro på Løvald, og en annen mente at han måtte trekke seg. Løvald er forøvrig administrator for denne gruppa.

Bøkebloggen gjengir her hva han 3. november skrev på Hva skjer på Langestrand. Vi har også bedt ham om å besvare noen spørsmål.

«Hei alle sammen. Ser at det blir endel støy her nå, så vil bare komme med litt faktaopplysning og noen betraktninger. Nå har forslaget til budsjett kommet. Det blir lagt frem av Kommunedirektøren til alle onsdag 1.november. Ingen har fått se dette dokumentet før den dato, alle får det samtidig.

Dette er et budsjett kommuneadministrasjonen har arbeidet med i lang tid, etter bestilling fra det forrige kommunestyret. Her legges det inn saker som er vedtatt, samt hvilke signaler og føringer Kommunedirektøren ønsker å gi. Det er først nå at saken kommer på politikernes bord. De som har gitt inntrykk at dette nå kommer fra det politiske bommer litt her.

Etter Kommunedirektørens fremlegg av dokumentet starter den politiske jobben. Nå går partigruppene og samarbeidskonstellasjonene hvert til sitt for å se på tallene og forsøke å komme til enighet om hva man skal gå for og hva man ikke kan gå for i dokumentet/budsjettet.

Budsjettet vil bli jobbet med frem til endelig behandling i kommunestyret onsdag 13.desember, før den tid skal det også innom Hovedutvalg for Oppvekst og Kvalifisering, samt formannskap.

De av dere som kjenner meg, og det er heldigvis endel, vet hvor mye jeg brenner for nærskoler og tilbud der barn vokser opp. Så har det vært sånn de siste årene at det er ikke alt man har klart å unngå av upopulære avgjørelser men dere skal vite jeg har forsøkt. Vi trenger et mangfoldig tilbud i Larvik kommune, vi trenger de store enhetene og vi trenger de mindre. Folk må ha reelle valg på hvor de ønsker sine barn skal gå. Bare da kan vi lykkes med å tilby alle som vokser opp det tilbudet som foreldre mener de trenger.

Så til sakens kjerne: Jeg lovet velgerne at Høyre ikke skal legge ned Langestrand skole! Jeg tar på meg den hele og fulle skylden for at jeg tolket signalene fra daværende gruppeleder litt for voldsomt. Det som ble uttalt at Høyre ikke ønsker å legge ned Langestrand skole tolket jeg som en ren garanti.

Så skulle jeg selvfølgelig ikke lovet, jeg skulle vært politisk korrekt og sagt ønsker ikke… Nå har det seg slik at jeg nok aldri vil bli helt politisk korrekt, er for mye følelse-menneske til det. Jeg skal jobbe for det jeg har lovet, jeg skal forsøke å levere på det velgerne stemte meg inn for. For husk det, det er nå vi politikere skal jobbe med det, alt som har kommet til nå er et forslag fra administrasjonen.

Må bare håpe og ønske at alle gode krefter forener seg og ikke skaper mer splid, det er ikke saken tjent med.

Håper dette var litt avklaring, ønsker alle en riktig god helg. Selv tar jeg helga fra sosiale medier så er nok ikke på før mandag igjen.»

– Thomas Løvald, du klatret opp fra en 27. plass på Høyres liste til en 6. plass i Larvik kommunestyre. Mange av stemmene har du nok fått fra langestrandsfolk, som ser på deg som deres representant i kommunestyret. Under valgkampen forsikret du at Langestrand skole ikke skulle legges ned.

– Du er administrator for Facebook-gruppa Hva skjer på Langestrand, hvor foreldre og andre i innlegg og kommentarer har uttrykt bekymring for at skolen blir nedlagt.

– Du er sikkert klar over at dersom du stemmer for å beholde skolen, blir du sett på som en stor helt. Dersom du stemmer for å legge den ned, blir du betraktet som en forræder. Du kommer til å stemme for å beholde den? Hva med Hvarnes skole?

Selvfølgelig vil jeg stemme for og jobbe for at Langestrand skole skal bestå, likeså Hvarnes. Det er viktig for Larvik kommune at vi har et mangfold av skoler i kommunen. Vi trenger de store og vi trenger de mindre. Foreldre i kommunen må ha reelle valg når de skal søke sine håpefulle inn på skoler. De må kunne velge om de vil ha barnet sitt på en stor enhet eller en mindre enhet. Det vil aldri være en skolestørrelse som passer for alle, derfor trenger vi mangfoldet.

– Før partivesenet ble innført i 1884, stemte vi på uavhengige kandidater. Etter dette har de representert politiske partier og har vært bundet av partiprogrammet. Noen partier praktiserer partipisken, mens det i Høyre har vært en lang tradisjon for å la folk stemme i tråd med samvittigheten sin. Har du snakket med gruppefører Marie Offenberg om representantene står fritt? Har du pratet med andre medlemmer av gruppa om hvordan de kommer til å stemme?

I Høyre er det takhøyde for å stemme etter egen overbevisning, vi har vedtatt regler for dette. Nå har ikke forslaget til Kommunedirektøren blitt behandlet av noen partier enda, den jobben starter på gruppemøtene mandag 6.november kl 18:00. Derfor har jeg ikke fått pratet med andre i gruppa om hvordan folk stiller seg til det fremlagte forslaget fra Kommunedirektøren.

– Under valgkampen har ikke Høyre gitt garantier for ikke å legge ned Langestrand skole. Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har derimot uttalt at de vil beholde skolene i nærmiljøet. Det burde vel derfor være store muligheter for dem å komme til enighet med Høyre om å beholde skolen, dersom de ikke velger å bryte valgløftene da?

Det er veldig gledelig at både KrF og FrP har programfestet at de vil bevare barneskolene i nærmiljøet og ikke ønsker endringer på struktur i skolene. Jeg regner jo med at de vil stå for det som sto i programmet de gikk til valg på.

– Har du pratet med ordfører Birgitte Gulla Løken om det å bevare skolen?

Jeg har selvfølgelig pratet med ordføreren om det å bevare skolen, det har jeg gjort til alle ordførerne vi har hatt de siste årene. Hun er meget klar over mitt standpunkt i saken.

– Er du ikke enig i at en kortsiktig gevinst (å «pynte» på budsjettet for 2024) kan komme på bekostning av en langsiktig gevinst (å ikke tape valget om fire år). Du vet jo at AP, SP og SV tapte valget, fordi de innførte eiendomsskatt. Høyre vil ikke vinne et valg, dersom det har vedtatt å legge ned skoler, barnehager og sykehjem. Har du tenkt på hvor dere kan foreta kutt? Kunne du tenke deg at en mulighet er å skjære ned på lederlønningene og kanskje fjerne rådgiverstillingene? Eller at politikerne kan stille seg solidariske i en tung økonomisk tid? Ordfører og varaordfører kan gå ned i lønn? Kanskje også redusere møtegodtgjørelsene?

I det nest siste avsnittet er det mange spørsmål, jeg prøver på en oppsummering av alle her: Høyre, FrP og KrF var alle tydelige i valgkampen at de ønsker å fjerne eiendomsskatten og vil strekke seg langt for å få til dette. Den felles plattformen peker på mange områder det kan nedskaleres og struktureres i, uten at dette går ut over skolestrukturen. Det er mange regnestykker som skal utføres i tiden som kommer, partiene kommer til å jobbe med dette fram til mandag 11. desember, da må alt være klart før kommunestyret 13. desember. Du nevner flere konkrete saker i ditt spørsmål, jeg tror jeg må få komme tilbake til dem etterhvert som diskusjonene starter i gruppemøtene og vi får sett hva som er mulig.

– Hvordan tror du det går? Vil Hvarnes og Langestrand skole bli reddet?

Hva jeg tror om Hvarnes og Langestrand? Jeg har fortsatt troen, slik jeg har hatt alle de gangene dette har vært oppe. Det vil medføre for store konsekvenser, både på kort og lang sikt, om disse skolene skulle bli borte. Så ja, jeg tror skolene vil bestå!

Vi takker Thomas Løvald for at han tok seg tid til å besvare våre spørsmål.

 

Les innlegget til FAU-leder Liv Inger Vik på Langestrand skole her. 

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.