Bøkebloggen har skrevet flere artikler om denne saken i Kjose både i 2022 og 2023, den siste publisert 16 august 2022. Les saken her. 

Nå viser det seg at saken har havnet hos Mattilsynet og 31 oktober 2023 har de sendt et brev til byggesak i Larvik kommune hvor de ber om en redegjørelse i saken. De skriver blant annet dette:

«-Mattilsynet har mottatt en bekymringsmelding som gjelder kommunens saksbehandling av ulovlig byggeaktivitet i et hyttefelt i Kjose. Bekymringsmeldingen kommer fra grunneieren som fester bort tomter til de aktuelle hyttene og bekymringen dreier seg om manglende involvering av berørte høringsinstanser i forbindelse med ulovlighetsoppfølging i nedbørsfeltet til drikkevannskilden Farris.»

«-Mattilsynet er sektormyndighet innen områdene drikkevann, plantehelse, fiskehelse/fiskevelferd og dyrehelse/dyrevelferd og vi ser det som vår plikt å følge opp en bekymringsmelding som angår mangel på beskyttelse av en sårbar drikkevannskilde på bakgrunn av mulige brudd på bestemmelser i kommuneplanens arealdel for Larvik kommune.» Les hele brevet her, Matilsynet.

Allerede dagen etter svarer tilsynsjurist Thor Håkon Lindstad opp brevet fra Mattilsynet og skriver blant annet dette:

«-Vi viser til deres brev av i går, deres ref. 2021/91835. Henvendelsen gjelder ulov-saken 20/8437 og den påfølgende etter-byggesaken 22/5322, vår ref., på gbnr. 4146/5/8 ved Farris. Begge saker kan enkelt følges på våre postlister.«

«-Larvik kommune vedtok pålegg om retting av en rekke konstruksjoner, med ileggelse av tvangsmulkt våren 2021. Pålegget gjelder fortsatt. Tiltakshaver gikk i gang med en søknadsprosess vinteren 2022, tross løpende mulkt. Saksbehandler i byggesaken fattet en forhastet og uriktig byggetillatelse for flere av de samme tiltakene 29.06.22, i strid med klare signaler og intensjoner i ulov-saken. Mattilsynet ble heller ikke hørt. Det er beklagelig.»

«-Denne byggetillatelsen er kommunen nå i en prosess med å oppheve. Vedtak om omgjøring vedtatt 11.05.23 er påklaget av tiltakshaver, og behandles av kommunens planutvalg neste uke. Hvis og når byggetillatelsen er endelig opphevet vil kommunen fortsette ulovlighetsoppfølgingen. Tvangsmulkten fra pålegget våren 2021 fortsetter å løpe i fravær av retting eller etterfølgende korrekt byggetillatelse og dispensasjon. Tvangsmulkt på kr. 20.000 er fakturert i saken såsent som august 2023.»

«-Larvik kommune er og blir opptatt av at kommuneplanens bestemmelser skal følges konsekvent; ikke minst med hensyn til beskyttelse avFarris som en sårbar drikkevannskilde.» Les hele svaret her, Svar til Mattilsynet.

I den betente saken i Kjose mente Per Manvik i juni 2021 at Statsforvalteren viste mistillit overfor lokale politikere når han ikke anerkjente at det i 2009 ble gitt et generelt amnesti for ulovlige tiltak utført på flere hytter i Kjose.

Hør hele saken på NRK her,

 

Bøkebloggen er spent på fortsettelsen nå. Havner saken på nytt i Planutvalget i Larvik?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *