10 november 2023 ble det publisert en sak på Sykepleien med tittelen «Snudde avdeling med dårlig rykte til å bli ettertraktet «snakkis»»

Saken handler om en avdeling på UNN som har blitt en «snakkis». Sykefraværet var høyt, de hadde elleve ubesatte stillinger og vanvittig høy utskifting av personalet. Nå har de klart å snu alt, og fått en følgegevinst på kjøpet.

Pia Helen Hotti Simensen ble ansatt som seksjonsleder for godt over et år siden. Hun har gått gradene i avdelingen opp mot lederposisjonen. Nyutdannet sykepleier, assisterende leder, deretter konstituert til og fra, til hun ble fast seksjonsleder. Les sak om henne fra «Pingvinavisa» her.

Her er litt av det som er skrevet i innlegget og nedenstående skrevet med blått er sitat fra saken.

Avdelingen var i mange år organisert med en gruppelederfunksjon. Over lang tid var tilbakemeldingene at denne rollefordelingen ikke fungerte.

Gruppeledersykepleier hadde ansvaret for medisiner og legevisitt. Kollegiet rapporterte til gruppeleder hver dag.

Simensen startet omorganiseringen av posten med bred involvering av de ansatte. Idémyldring, hospitering på andre avdelinger på UNN og ekstraordinære avdelingsmøter med avstemming blant de ansatte.

– Jeg hadde noen tanker om hva som kunne passe for oss, sier hun.

Hun fikk tydelige tilbakemeldinger på hva som kunne gjøres.

– Det var en diplomatisk prosess. Jeg la frem forslag, der alle fikk lov å avgi sin stemme på hvordan de ville organisere seg. Men alle var veldig samstemte på hva de ønsket: Primærpleie.

– Jeg ser på det som vårt samfunnsansvar å ta vare på våre ansatte, slik at vi kan levere gode helsetjenester til våre onkler, tanter, besteforeldre og resten av Nord-Norges befolkning, sier hun.

Simensen har fått full støtte av klinikksjef og avdelingsleder underveis i omorganiseringen. Før sommeren leverer hun master i helseledelse i regi av Helse Nord. Hun mener det gir en teoretisk tyngde og flere verktøy.

– Det vi har gjort har ikke kostet en krone, men det har kostet egeninnsats, sier Simensen.

Sitat slutt.

Les hele innlegget fra Sykepleien  her. 

Denne historien viser at det er viktig å involvere de ansatte for å lykkes ved endringer i organisasjonene.

Kanskje ledelsen i Larvik kommune kan lære litt av denne historien? Les saken fra Tjølling sykehjem her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.