Bøkebloggen skrev 29 oktober 2023 saken «Er det ikke merkelig at tiltaksplanen til Sundsten behandles på en helt annen linje enn tidligere planer på Risøya?» Les saken her.

Nå viser det seg at Larvik kommune har mottatt et skriv fra Stavernhavna borettslag. Borettslaget skriver blant annet dette i mailen:

Reguleringsplanen for Steinrevet 20 ble vedtatt i kommunestyret i desember 2014 etter en langvarig og ressurskrevende planarbeid og hvor det stilles strenge krav til at lovpålagte saksbehandlingsregler blir fulgt– bl.a. at naboer og andre berørte skal varsles og gis anledning til å komme med merknader. Dette ble gjennomført.

31.03 2017 ble det gitt rammetillatelse til et maritimt senter som skulle inneholde slipp for større båter, vask/rens/polering av båter i egnet anlegg, butikklokale, kontor og møterom. Det skulle også anlegges en parkeringsplass for bruk til kunder og ansatte. Alt i overensstemmelse med reguleringsplanens formål.

Saken ble sendt til planutvalget som er ansvarlig for at tiltakene i planen blir gjennomført på en riktig måte.

Hva skjedde i planutvalget?

Butikklokalene ble omgjort til restaurant, kaikanten ble omgjort til utendørsrestaurant og bar, og parkeringsplassen ble omgjort til en bobilpark.

Planutvalget har riktignok anledning til å foreta «mindre endringer» som innebærer justeringer av tiltak som er vedtatt i planen, men ikke innføre helt nye elementer 

Alt som skulle bli et maritimt senter, slik kommunestyret vedtok, er borte. Og hvorfor fikk ikke Stavernhavna borettslag, som nærmeste nabo, varsel om disse store endringene.

Ble det noen gang vurdert å sende hele planen til ny behandling i kommunestyret?

Stavernhavna borettslag ønsker  en redegjørelse på hva som har skjedd underveis, også fordi vi er blitt kjent med at administrasjonen på byggesaksavdeling frarådet å foreta disse endringene fordi de var i strid med reguleringsplanen.

Det er viktig at kommunen handler nå. Krev sluttrapporten nå!

Vi kjenner til at kommunen 11. oktober 2023 har mottatt e mail fra Statsforvalteren fra Vestfold og Telemark hvor det heter at «kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensingsforskriften kapittel 2 og for forsøplingssaker etter forurensningsloven §§28 og 37. Saken oversendes derfor til Larvik kommune som rette myndighet,»

§28 omhandler forbud mot forsøpling. §37 omhandler kommunens plikt til å pålegge forurenseren å rydde opp eller dekke utgiftene til dette.

Statsforvalterens uttalelser må tolkes som sterke signaler på at kommunen nå må vise handlekraft. En fortsatt passivitet vil være svært uheldig og virke som uvilje til å rydde opp. I verste fall vil en fortsatt passivitet fra kommunens side føre til at de kan bli sittende igjen med ansvaret. Kommunens økonomiske situasjon tilsier at dette bør de helst unngå.

Stavernhavna borettslag ber om en forklaring på hva som har skjedd i vårt nærområde og hva som vil skje fremover i tid. Les hele brevet her, Steinrevet 20 og jordvollen.

I dagens kommunestyremøte så er det muligens en politiker som kan stille spørsmål om dette?

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.