Bøkebloggen skrev 27 oktober 2023 saken «Det kan se ut som «begeret» til Sverre Sundsten er fullt nå?» Les saken her.

Nå viser det seg at virksomhetsleder Cathrine Wærvågen har svart opp Sverre Sundsten i en mail 23 oktober. Hun skriver blant annet dette i mailen:

«-Kommunen er forurensningsmyndighet og anser det derfor som vår oppgave å være tydelig i kommunikasjonen med utbygger. Dette for å unngå unødvendig tidsspille.»

«-Kommunen sin oppgave er å sørge for god ivaretakelse av reguleringsbestemmelsene og forurensningsforskriften slik at både utbygger, nåværende beboere rundt Risøyhavna og fremtidige beboere, får sine interesser best mulig sikret. Vi har ingen interesse av å forsinke prosjektet.»

Utbygger Alexander Sundsten svarer samme dag opp mailen fra Wærvågen og skriver blant annet dette:

«-Til info så er Larvik Kommune også forurensningsmyndighet i alle andre forurensningssaker i Larvik kommune. For oss så er det da merkelig at tiltaksplanen behandles på en helt annen linje enn andre planer.»

«-Gebyret for behandling av en tiltaksplan er 3400,- og skal vel gjenspeile tidsbruken det tar for kommunen å behandle en tiltaksplan?
Normalt sett så skal man påse at tiltaksplanen er på plass og kreve ansvarsrett slik at ansvaret legges over på konsulent og utførende.»

«-Dette er jo hele poenget med den nye plan- og bygningsloven med ansvarsretter slik at ikke hver enkelt kommune skulle trenge å ha kompetanse på alle felt.
Man går jo ikke inn i prosjekteringen på brann, bygningsfysikk, geoteknikk e.l. og det skal man heller ikke gjøre på miljø. Samme prinsippet gjelder jo her?»

«-Det er jo i de tilfellene hvor kommunen går for langt inn i prosjekteringen at de blir ansvarlige.»

«-Til nå har dere vært alt annet enn tydelige i deres tilbakemelding, men vi får vel håpe at deres tilbakemeldinger framover viser den samme grad av faglighet som dere krever av oss og som vi bruker store ressurser på.»

«-Denne tiltaksplanen har ligget på deres bord siden juli 2022 og det forundrer meg at dere er opptatt av god framdrift av prosjektet.»  Les hele mail utvekslingen her, 23 okt 2023 mail til LK.

I denne saken i Risøyhavna så har Larvik kommune leid inn Norconsult AS som konsulent for å sette fokus på søppel håndteringen på gamle søppelfyllinger i Stavern. Og til info så er det også Norconsult AS som har stått som ansvarlig søker i det mye omtalte prosjektet i Steinrevet 20. Les sak om dette her.

Allerede i 2012 ble det gjort en miljøteknisk grunnundersøkelse som visste at det lekket ut store mengder av en kreftfremkallende miljøgift i området. Kommuneadministrasjonen i Larvik skulle den gang drøfte tiltak og eventuelt nye undersøkelser av området. Antagelig mener Fylkesmannen nå at det ikke er gjort grundige nok undersøkelser. Les hele saken fra NRK i 2012 på denne link.

Miljøvernforbundet har også hatt stor fokus på dette. Miljøvernforbundet frykter for menneskeliv om det ikke blir et nasjonalt forbud mot å bygge boliger på nedlagte søppelfyllinger. Les saken fra NRK i 2018 her.

Larvik kommune ved byggesakssjef Cathrine Wærvågen bekrefter til ØP 15 oktober 2023 at de ikke har fulgt opp bekymringsmeldingene i Steinrevet 20 med å sjekke området selv. De har forholdt seg til tilbakemeldinger fra ansvarlig søker.

 

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.