Bøkebloggen har skrevet flere saker om denne hytta på Lamøya i Larvik kommune. Siste sak skrev vi 12 oktober 2023 og hele saken kan du lese her.

27 september 2023 ble det avholdt et møte mellom ansvarlig søker ved Svein Lund og Espen Hofsvang  fra Lund Hagem Arkitekter AS, og byggmester Håvard Martinsen. Tilstede fra Larvik kommune var teamleder Terje Karlsen og saksbehandler Agneta Børretzen.

Les hele referatet fra forhåndskonferansen her, Referat fra forhåndskonferanse Lamøya 71.

Larvik kommune har 10 november 2023 sendt brev til Johan Markus Lervik hvor de etterlyser en ny søknad som vil forsøke å ivareta de nødvendige rettelsene i ny løsning. Det står blant annet dette i brevet:

Virksomhet Innbyggerkontakt og byggesak viser til tidligere saksprosess om fritidsboligen på gbnr 1030/1/40.»

Den 27.9.23 ble det avholdt en forhåndskonferanse om endringsarbeider på eksisterende bygg, med utgangspunkt i godkjente tegninger fra 2005.

Virksomhet Innbyggerkontakt og byggesak viser til varsel om pålegg om retting datert 2.6.21. Vi har foreløpig ikke satt en ny frist om retting, fordi det ble antydet under forhåndskonferansen at det ville komme en ny søknad som ville forsøke å ivareta de nødvendige rettelsene i ny løsning.

Vi ber innen 24.11.23 at det gis tilbakemelding på om det skal innsendes ny søknad, og i så fall når. Les hele brevet her. 10 nov 2023 LK brev til JML

Det blir spennende å følge denne saken fremover og om Larvik kommune nå finner en løsning sammen med arkitekten og byggmesteren.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *