Bøkebloggen publiserte 8 oktober 2023 saken «Tilsvar til kommunedirektør Gro Herheim». Les hele saken her.

16-17 november 2023 ble Høstkonferanse 2023 for Vestfold og Telemark arrangert på Quality Hotel Skjærgården, Langesund. Inviterte deltagere var kommunedirektører, øvrig politisk og administrativ ledelse. Spesielt velkommen til nye ordførere og varaordførere! Les mer info her.

Kommunedirektør i Larvik kommune Gro Herheim var en av deltagerne og hun hadde også et innlegg på fredag hvor hun satte fokus på hvor godt Larvik kommune i ettertid håndterte Brennpunkt saken på Furuheim. Innlegget het «Å være midt i det!»

«Noen kommuner har fått prøvd krisehåndtering i virkeligheten. Hvordan oppleves det? Hva gjør vi når det smeller?» Se hele programmet her.

Pårørende på Furuheim Tone Margrethe Ambjørnsen Torgersen har sendt oss dette innlegget etter Herheims uttalelser på fredagens KS- møte i Langesund.

«-Atter en gang reklamerer du med at krisehåndteringen i Larvik etter Brennpunkt dokumentaren ble godt ivaretatt.»

«-Nå må politikerne i Larvik ta affære med en kommunedirektør som har så til de grader liten selvinnsikt at hun våger å mene at krisehåndteringen etter Brennpunkt ble ivaretatt og bra gjennomført. Det gjorde den ikke.»

«-Det som skjedde av positive hendelser i etterkant ble du tvunget til, og det du gjorde på eget initiativ  var å sende klager til alle tenkelige organer uten å få medhold.»

«-I Øp kunne vi i etterkant lese at hun poengterte medhold fra Statsforvalter med små unntak. Det er ikke riktig. I den rapporten var tekst og ord fjernet slik at den gavnet kommunen.»

«-Jeg har fått meg forelagt rapporten, og pårørende får medhold. Ingen kan forsvare manglende pleie og omsorg som ble dokumentert og vist oss i Brennpunkt.»

«-En leder i en kommune som ikke klarer å ta innover seg det alvoret og det sviket som pasienter, og pårørende i hopetall opplever og har opplevd kan ikke en kommune være bekjent av å ha.»

Tone Margrethe Ambjørnsen Torgersen

Bøkebloggen har sendt saken over til både ordfører Birgitte Gulla Løken og varaordfører/leder i Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring Gina Johnsen for en kommentar.

Ordfører Birgitte Gulla Løken svarte raskt opp med denne kommentaren på saken:

«-Ja, jeg var tilstede på konferansen, og jeg hørte innlegget til kommunedirektøren.»
«-Innlegget til Herheim var en forholdsvis nøktern gjennomgang av hva kommunen hadde håndtert godt og hva som kunne ha vært håndtert bedre.» 
«-Jeg kritiserte, mens det sto på, bl.a. at kommunen ikke stilte i NRK Debatten. Noe Herheim i sitt innlegg på KS-konferansen sa at hun angret på.»
«-Kriser er krevende. For meg, som nå er leder av kommunens beredskapsråd, må det understrekes hvor viktig det er med evaluering av håndtering.  Full åpenhet, og at eksterne «ser oss i korta» er en kilde til læring og forbedring.»
Varaordfører Gina Johnsen har ikke svart opp vår henvendelse.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *