Bøkebloggen har skrevet flere saker om både denne saken fra Furuheim og andre saker rundt helse og omsorg i Larvik kommune. Les den siste «Skam deg kommunedirektør Gro Herheim!»  her. 

Hva er grunnen til at lokalavisa i Larvik ikke kontakter de pårørende? Her er hele den 19 siders rapporten  fra Statsforvalter(Fylkeslege (sladdet versjon), Furuheim Sladdet versjon

Bøkebloggen har fått innsyn i hele rapporten og i samråd med de pårørende deler vi konklusjonen i rapporten.

Konklusjon (tilsynsrapport)

Larvik kommune har ikke sikret forsvarlig styring av tjenestene ved Furuheim sykehjem. Statsforvalteren konkluderer med at dette representerer brudd på helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 c og d, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6 til 9. Link til § 4-1 c og d og §§ 6 til 9.

Kommunen avdekket selv at det manglet dokumentasjon i pasientjournalen av gitte legemidler for en periode på over en måned, ved at signeringsskjemaer der det fremgår hvilke medikamenter som er gitt – og når, ikke var scannet inn i elektronisk pasientjournal. Ettersom disse opplysningene ikke fremgår av kvitterte tiltak i pasientjournalen, finner vi at dette er brudd på helsepersonelloven § 16 jf. §§ 39 og 40 og pasientjournalforskriften §§ 4 til 6, og 12. Link til § 16 jf. §§ 39 og 40 og §§ 4 til 6, og 12.

Når en leser konklusjonen fra Statsforvalter så er vel dette så alvorlig at dette ikke kan feies under teppet?

Og hvorfor blir ca 10 sider av den 19 siders alvorlige rapporten sladdet vekk? Vi har lest hele rapporten og kan ikke forstå hvorfor mye av dette kan vises frem. Er det fylkeslegen som ikke ønsker dette publisert?

Larvik kommune blir i rapporten irettesatt for flere brudd på helse og omsorgstjenesteloven. Må ikke dette få konsekvenser både for ledelsen og politikere i hovedutvalg for helse, omsorg og mestring?

Og hvorfor ble ikke pårørende kontaktet av lokalavisen i Larvik slik at de kunne få frem sin versjon i denne alvorlige saken?

Bøkebloggen sendte i juli over saken til tidligere leder av hovedutvalg for helse, omsorg og mestring Rune Høiseth for å få en kommentar. Høiseth har siden 2019 ledet dette utvalget og derfor var det viktig å få høre hans kommentar i denne alvorlige saken.

Rune Høiseth valgte ikke å svare opp vår henvendelse.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *