Bøkebloggen skrev 28 november 2023 saken «Hvilke tiltak har Larvik Kommune tenkt å iverksette for å få fjernet vollen i Stavern?» Les saken her.

Nå viser det seg at Larvik kommune mottok sluttrapport fra ansvarlig søker Norconsult AS 27 november 2023. Rapporten er utarbeidet av Risøya Eiendom AS. Her er litt av innholdet kopiert fra sluttrapporten,

I henhold til tiltaksplan for håndtering av forurensede masser godkjent i vedtak, står det at Entreprenør er ansvarlig for at det blir utarbeidet sluttrapport. Men siden entreprenøren som hadde ansvarsrett for grunnarbeidet døde den 09.11.2020, har vi etter beste evne her forsøkt svare for rapporten, da basert på den dokumentasjon vi har funnet og det som ble observert.

I henhold til tiltaksplan for håndtering av forurensede masser godkjent i vedtak 04.04.2017 står det at Entreprenør er ansvarlig for at det blir utarbeidet sluttrapport.

Entreprenøren som hadde ansvarsrett for grunnarbeidet døde dessverre den 09.11.2020 uten å ha fått laget en sluttrapport.

Vi har allikevel etter beste evne her forsøkt svare for rapporten, basert på bilder og annen dokumentasjon som er funnet.

Beregningene som er gjort er teoretisk beregnet, og er derfor ikke eksakte.

På tross av at vi ser bilder av at det såldes ut søppel, kan heller ikke vi gå god for at de flyttede massene er fri for søppel.

Dette er på lik linje med det vi har sett i massene i tiltaket på nabotomt på nordsiden som Stavern Båtforening leier av Larvik kommune.

Som tiltaksplanen ber om skal det gjengis hvor mye masse som er omdisponert lokalt. Som nevnt er det ut i fra en teoretisk beregning omdisponert 250m3 masser. Dette er de massene som er flyttet på og som er gjenværende i tillegg til de masser som ligger på tomten underoppfylte masser og asfalt.

Det ser også ut til at det er levert 6,9 m3 søppel/ restavfall til godkjent mottak. – Norsk Gjenvinning AS, Lågendalsveien 89, 3270 Larvik.  Se dokumenter her, Sluttrapport Risøya rapport, Sluttrapport Risøya oversikt, Sluttrapport Risøya faktura

I tiltaksplanen bes det også i rapporten å si noe om uønskede hendelser:
Det ble observert person som tok seg innenfor gjerdet for å ta bilder mens arbeidet pågikk – Vedkommende ble bedt om å forlate området.

Selv om det er bestemt i tiltaksplanen at entreprenøren skal svare for rapporten, har vi, siden entreprenøren døde før han fikk gjort det, forsøkt å svare basert på den dokumentasjon vi har klart å finne. Håper da dette kan ansees som et godt nok svar for rapporten i tiltaksplanen som er godkjent 04.04.2017. Les hele sluttrapporten her, Sluttrapport Risøya Eiendom AS

Du kan følge hele saksbehandlingen som startet i 2018 her. 

Det blir spennende om byggesak i Larvik kommune er fornøyd med denne sluttrapporten.

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.