Bøkebloggen publiserte 7 juni 2023 saken «Advokat Anne Tellefsen har nå på vegne av eier Sommereng saksøkt Staten i saken i Saltverksveien 20 i Larvik.» Les hele saken her. 

Tirsdag 16 januar starter rettssaken i Vestfold tingrett sine lokaler i Larvik. Det er satt av tre dager til rettssaken. Her er programmet for de tre dagene.

Dag 1: Tirsdag 16 januar 2024

Kl. 09.00 – 09.15: Rettens innledning

Kl. 09.15 – 11.30: lnnledningsforedrag saksøker

Kl.11.30 -12.00: Lunsj

Kl. 12.00 – 13.00: Innledningsforedrag saksøker fortsetter

Kl. 13.00 – 14.00:Innledningsforedrag saksøkte

Kl. 14.00 – 14.15:Pause

Kl. 14.15 – 16.00:Innledningsforedrag saksøkte fortsetter

Dag 2: Onsdag 17 januar 2024

Kl. 09.15 – 10.15: Befaring i Saltverksveien 20

Kl. 10.15 – 11.00: Transport/pause

Kl. 11.00 – 12.00: Partsforklaring Gjert Sommereng

Kl. 12.00 – 12.45: Lunsj

Kl. 12.45 – 13.45: Partsforklaring Ina Sommereng

Kl. 13.45 – 14.00: Pause

Kl. 14.00 – 15.00: Nils Jacob Lugg

Kl. 15.00 – 16:00: lda Ellingsen

Das 3: Torsdag 18 januar 2024

Kl. 09.00 – 11.30: Prosedyre saksøker

Kl. 11.30 – 12.15: Lunsj

KL. 12.15 – 14.45: Prosedyre saksøkte

Kl. 14.45 – 15.15: Replikk/duplikk

Saksøker lna og Gjert Sommereng nedlegger følgende påstand i saken:

1.Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementets vedtak av 24. november 2022 kjennes ugyldig.

2. Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet dømmes til innen 14 dager fra dommens forkynnelse å erstatte lna og Gjert Sommerengs sakskostnader for tingretten.

Saksøker vil føre følgende to vitner i saken:

1. Nils Jakob Lugg, sivilarkitekt og tidligere leder for byggesak i gamle Sem kommune i den aktuelle perioden. Vil forklare seg om meldingssystemet etter plan- og bygningsloven, behandling og arkivering av slike meldinger.

2. Linn-lda Ellingsen, tidligere tilsynsjurist i Larvik kommune. Vil forklare seg om konklusjonen fra tilsynet i 2016.

Staten vil føre de dokumentbevis som er fremlagt i saken. Staten vil ikke føre vitner. Staten legger ned følgende påstand i saken:

1. Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet frifinnes.

2. Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet tilkjennes sakskostnader.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *