Bøkebloggen skrev en sak om manglende vedlikehold på skoler i Larvik kommune i november 2019. Saken var fra Tjodalyng skole og saken hadde overskriften «Tjodalyng skole i Larvik skriker etter vedlikehold.» Les hele saken her.

I 2019 kunne vi lese dette i Startegidokumentet:

Under punktet «Redusere vedlikeholdsetterslepet» sto det følgende skrevet:
«Kommunen er en betydelig eiendomsaktør. Det er derfor viktig å sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling av verdiene som eiendommene representerer. Det er i 2019 utarbeidet en rapport som har kartlagt vedlikeholdsetterslepet. Rapporten synliggjør at vedlikeholdsetterslepet øker som en konsekvens av at det ikke settes av tilstrekkelig drifts- og vedlikeholdsmidler årlig. De årlige vedlikeholdsmidlene går i stor grad med til å dekke akutte behov som oppstår. Det betyr at det blir vanskeligere å gjennomføre planlagte og systematiske vedlikeholdstiltak. Periodisk vedlikehold og oppgradering er nødvendig for å opprettholde kvalitet og funksjon for et bygg.»

Hva har egentlig skjedd med vedlikeholdet fra 2019 og frem til 2024? Brunla skole, ble slaktet i beste sendetid på NRK for noen uker siden og den lå på andreplass på listen med et kortsiktig vedlikeholdsbehov på 63 millioner kroner. Tjodalyng er fortsatt på listen med et kortsiktig vedlikeholdsbehov på over 40 millioner kroner.

Sist uke kunne vi også lese en sak fra Østre Halsen hvor ansatte og politikere var bekymret for manglende vedlikehold.

I disse dager så reises det et nytt stort bygg på Øya 57 i Larvik. Bøkebloggen har sjekket litt opp i dette og det viser seg at det er Larvik kommune som bygger et stort nytt garasjeanlegg for kommunens biler og maskiner. Vi har fått opplyst at bygget hadde et budsjett på ca 29 millioner da det ble lyst ut på anbud i 2023. Les mer om prosjektet da det ble utlyst på anbud her.

I tildelingsdokumentene kan en lese at det var 10 firmaer som ga inn tilbud på bygget og at det var firma Hauk Sveinsson AS som hadde den laveste prisen på kr 16.757 mill . Les prisene på anbudene her. 

I tillegg kommer kostnader til arkitekter og grunnundersøkelser. Børve Borchsenius Arkitekter AS vant anbudet her. Og grunnundersøkelse oppdraget var også utlyst på anbud. Les beskrivelsen her.

Vi har sendt denne saken over til politiker Per Manvik, FRP og ordfører Birgitte Gulla Løken, H for en kommentar før publisering. Ordfører Gulla Løken har ennå ikke svart opp, men vi oppdaterer saken hvis hun senere kommer med kommentarer.

Per Manvik svarte raskt opp og kom med denne tilbakemeldingen:

«-Hei. Dette er helt forferdelig pengebruk. Mener budsjettet er på 29 mill, men ikke sikker nå lenger. Tipper det blir dobbelt så dyrt. Hvis det skjer er det noen som sitter utrykt i Larvik kommune !»

Fredag tok vi også kontakt med virksomhetsleder Vibeke Høeg Næss for en kommentar på vegne av kommunedirektøren. Som leserne vet så ønsker ikke kommunedirektør Gro Herheim å svare opp henvendelser fra Bøkebloggen. Les mer her.

Vibeke Høeg Næss ringte oss opp fredag ettermiddag etter at hun hadde diskutert saken med kommunalsjef Hildegunn Sørbø. Sørbø kunne ikke på så kort varsel gå god for tallet 29 millioner, men skulle sjekke opp dette neste uke.

Bøkebloggen stiller nå spørsmålet om dette er riktig prioritering av Larvik kommunes budsjetter?

Kanskje disse 29 millionene i stedet burde vært brukt på skoler som «råtner på rot»? Og det blir spennende om det kommer overskridelser på dette prosjektet også?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *