I april 2022 kunne vi lese om denne båten til Jon Sigurd Jacobsen som hadde ligget ved stranda på Langholtstranda i Helgeroa. Se link til Larvik kommunes arkiv her.  

Saken havnet etterhvert i tingretten hvor hovedforhandling ble avholdt 15. og 16. januar 2024 i Vestfold tingretts lokaler i Horten. Her kan du lese litt fra dommen:

Saksøker Jon Sigurd Jacobsen kjøpte båten M/S Firkløveren (Firkløveren) i mars 2015. Firkløveren er en trebåt fra 1937 som er 65 fot og veier om lag 60 tonn. Kjøpesummen var kr 700 000.

I perioden etter kjøpet og frem mot 2022 fikk Jacobsen utført vedlikeholds- og restaurasjonsarbeid på Firkløveren.

Jacobsen hadde fra kjøpstidspunktet og frem til vintersesongen 2021/2022 vinterplass for Firkløveren i Helgeroa Marina (Helgeroa). I sommersesongen har Firkløveren ligget på svai på en bøye i fjorden utenfor marinaen.

Helgeroa eies av Larvik Havn. Betydelige deler av arealet i marinaen er leid ut til og disponeres av Helgeroa Båtforening, som drifter småbåthavn på området. Resterende deler av marinaen disponeres av Larvik Havn.

Det er ikke omstridt at Firkløveren frem til sesongen 2019/2020 hadde vinterplass i indre havn i Helgeroa.

Høsten 2020 søkte Jacobsen på ny om vinterplass for sesongen 2020/2021. Jacobsen fikk først tilbakemelding om at det ikke var ledige plasser i Helgeroa. Etter korrespondanse og møter mellom Jacobsen og representanter fra Larvik Havn og Helgeroa Båtforening, fikk Jacobsen i oktober 2021 e-post med tilbud om vinterplass fra Larvik Havn på gjestebryggen i Helgeroa på plassen «der skøyta Irene ligger nå».

Gjestebryggen er den gulmarkerte bryggen nederst til venstre i bildet ovenfor. Det er en flytebrygge som ligger lengst ut på moloen i Helgeroa Marina. Det er enighet mellom partene om at plassen «Irene» lå, er den plassen på gjestebryggen som ligger nærmest molohodet.

Jacobsen aksepterte tilbudet i e-post av 16. oktober 2021. Firkløveren lå i vintersesongen 2020/2021 på gjestebryggen.

Også for sesongen 2021/2022 hadde Firkløveren vinterplass på gjestebryggen. Det er omtvistet mellom partene om Firkløveren da fikk tildelt noen konkret plass. Faktura for vinterplass for perioden 15. september 2021 til 1. april 2022 på kr 6300 er betalt av Jacobsen.

Den 29. januar 2022 var det uvær i området. Under uværet slet Firkløveren seg fra bryggen. I denne forbindelse røk en fortøyningsbøyle på gjestebryggen, og deler av skutesiden på Firkløveren foran på babord side ble revet løs. Partene er uenige om det nærmere hendelsesforløpet. Firkløveren drev i land på Langholtstranda innenfor Helgeroa.

Jacobsen engasjerte Arne Rød & Co til å bistå med berging av Firkløveren. Berging skjedde 20. juli 2022. Firkløveren ble slept til Wector Yachting, der den siden har ligget i opplag.

Den 23. juni 2023 tok Jacobsen ut stevning i saken ved Vestfold tingrett med krav om erstatning. Tilsvar innkom 15. august 2023, med påstand om frifinnelse. Deretter har begge parter inngitt flere prosesskriv i saken.

Hovedforhandling ble avholdt 15. og 16. januar 2024 i Vestfold tingretts lokaler i Horten. Retten mottok forklaring fra partene og i alt åtte vitner, og det ble dokumentert som det fremgår av rettsboken. Les hele dommen her, 28 jan 2024 Dom Krav om erstatning etter havari

I dagens kommunestyremøte legger kommunedirektøren frem saken for politikerne og innstiller på at saken ikke skal ankes.
– Dom i sak om erstatning – beslutning om videre prosess MS Firkløveren

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

Larvik kommune vedtar at dom i sak 23-089827TVI-TVES/TLAR avsagt av Vestfold tingrett 25. januar 2024 ikke ankes.  Les hele innstillingen her, Krav om erstatning etter havari

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *