Bøkebloggen publiserte 2 desember 2023 saken «Sluttrapport for søppelhåndtering for Steinrevet 20 i Stavern er levert.» Les saken her.

Nå viser det seg at Statforvalteren i Vestfold og Telemark virkelig har satt fokus på gammel søppel i Stavern. 12 februar 2024 har Larvik kommune mottatt et nytt brev hvor Statsforvalter setter karv til videre oppfølging av gammelt søppel.

Brevet starter slik:

«Vi viser til vårt pålegg om tiltak på Gamle Stavern fyllplass av 23.11.2021, overordnet tiltaksplan av 11.6.2021 og tillatelse til utfylling og tiltak på Risøya av 8.6.2023.»

«Statsforvalteren i Vestfold og Telemark oppfordrer Larvik kommune om å søke om tillatelse til tiltak for sjøfronten nordvest på området til Gamle Stavern fyllplass innen 1.6.2023. Dette med formål om erosjonssikring og spredningsforebygging av bakenforliggende fylling, med bakgrunn i overordnet tiltaksplan av 11.6.2021. Det aktuelle området er resterende fyllingsfront, som ikke er omfattet av vår tillatelse av 8.6.2023.»

«Gamle Stavern fyllplass er registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, hvor den er angitt med påvirkningsgrad 3 – ikke akseptabel forurensning og behov for tiltak. Undersøkelser utført på Gamle Stavern fyllplass i Larvik har vist at det er behov for tiltak på området som en helhet. Vårt pålegg av 23.11.2021 omfatter tiltak for deler av området (parkering og båtopplag, gbnr. 5001/693). Vi har i pålegget påpekt at erosjonssikring av sjøfront nordvest innenfor aktuelt område vil håndteres som separat sak av Statsforvalteren.»

«Vi oppfordrer dere til å søke oss om tillatelse til tiltak for sjøfronten nordvest på området tilhørende Gamle Stavern fyllplass, som ikke er omfattet av vår tillatelse av 8.6.2023.»

«Hvis vi ikke mottar søknad om tillatelse for dette området innen 1.6.2023 (2024?) vil vi varsle pålegg om tiltak, som signalisert i vårt pålegg 23.11.2021.» Les hele brevet her, 12 feb 2024 Oppfølging av pålegg -Gamle Stavern fyllplass.

Ta også en titt på kartene som viser området her, 12 feb 2024 Oppfølging av pålegg1 -Gamle Stavern fyllplass , og her 12 feb 2024 Oppfølging2 av pålegg1 -Gamle Stavern fyllplass

Det blir spennende å se den nye søknaden fra Larvik kommune og hva som nå vil skje med den mye omtalte søppelvollen?

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.