Bøkebloggen skrev saken «Viksfjord utenfor Larvik gror igjen med grønnalger» 5 juli 2023.

Larvik kommune mente i 2023 at  en stor oppryddingsjobb avhenger av penger fra Miljødirektoratet.

«– Vi mener det er nødvendig å ta opp grønalgene. I to år har vi søkt direktoratet, men dessverre har vi ikke fått midler til det,» sier Dag Trygve Enden, virksomhetsleder i Larvik kommune.

NRK har spurt Miljødirektoratet om hvorfor Larvik ikke har fått innvilget økonomisk støtte til å fjerne grønalgene. Les hele saken på NRK her. 

Seksjonslederen i Miljødirektoratet mener at dette skyldes avrenninger fra landbruk og steinproduksjon.

Larvik kommune har på nytt sendt inn søknad til Miljødirektoratet 23 november 2023 og avslaget på søknaden kom 3 mars 2024.

Direktoratet skriver blant annet dette i brevet:

«Vi viser til søknaden datert 15.11.2023 med referansenummer 24S284A1 om tilskudd på kr 2 129 087 til » Opptak av trådformede alger i Viksfjord, Larvik». Søknaden er avslått.»

«Søknader om tilskudd til tiltak som inngår som en del av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram, restaureringstiltak og prosjekter som har overføringsverdi til andre vannområder, er prioritert.»

«Søknaden tilfredsstiller kriteriene for tildeling av tilskudd til generell vannforvaltning.

«Direktoratet har i år ca. 15 mill. kr tilgjengelig til formålet, og det er kommet inn søknader på totalt ca. 78 mill. kr. Direktoratet har derfor vært nødt til å foreta en streng prioritering av årets søknader.

«Søknaden nådde dessverre ikke opp ved prioriteringen. Søknaden er derfor avslått.» Les hele avslaget her, Avslag på søknad om tilskudd – Opptak av trådformede alger i Viksfjord, Larvik

Nå er det på tide å gjenetablere kanalen med åpent løp mellom Viksfjord – Hemskilen. Da kan Larvik skape en svært spennende turistattraksjon og samtidig vil et vannløp avhjelpe store miljøutfordringer ift algetilveksten i indre Viksfjord. Les saken her.

Dette kan bli den «Nye Blindleia« i Larvik kommune. Kanskje Lundhs AS, Fritzøe AS og andre bedrifter i Larvik/Sandefjord kunne bidratt med midler sammen med staten?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *