Bøkebloggen har fått flere henvendelser om en trapp som er etablert ut på det nye fortauet i Prinsegata. Utbygger er Grandkvartalet Eiendom AS.

Trapp fortau Foto: Bøkebloggen

Trapp fortau Foto: Bøkebloggen

Vi har derfor sett på hva som har skjedd i denne saken og hva som ligger i Larvik kommunes arkiver.

29 februar 2024 ble det sendt ut varsel om oppmålingsforretning – Grensejustering – veigrunn Prinsegata – Gbnr. 3020/2001. Les hele varselet her.

19 mars 2024 kommer det en mail til Larvik kommune fra en rådgiver i Vestfold fylkeskommune. Han skriver blant annet dette:

«-Vi ber om at protokollskriving utsettes fordi vår kontaktperson ovenfor utbygger av Grandkvartalet mener at han aldri har godkjent ny trapp ut på fortauet.» Les hele mailen her, Grandkvartalet trapp.

Så kommer det samme dag en ny mail fra kontaktpersonen i Vestfold fylkeskommune. Han skriver blant annet dette:

«-Det stemmer at trappen ikke har blitt fremlagt for oss i tegninger eller annet, og at vi derfor måtte ta en utsjekk med driftsavdelingen om det kunne aksepteres en trapp ut i fortauet her. Jeg har nå diskutert dette med drift, og vi har besluttet å akseptere denne. Prosessen kan dermed gå videre som planlagt.» Les hele mailen her, Prinsegata trapp

19 mars 2024 har landmåler i Larvik skrevet ut protokoll fra oppmålingsforretningen som ble avholdt 18 mars 2024. Landmåler skriver blant annet dette i sin erklæring i protokollen:

«-Arealet som omfattes av trappa forblir regulert til offentlig fortau og Grandkvartalet Eiendom ASbør søke om en mindre endring av reguleringsplanen for å ordne opp i dette. Det tas i herværende forretning ikke stilling til om trappa er lovlig etablert.» Les hele protokollen her, Protokoll for oppmålingsforretning

Her er oppdatert kart som viser at Grandkvartalet Eiendom AS har fått overført ca 147  kvadratmeter fra Fylkeskommunen, Kart som viser nye grenser

Hva sier Larvik kommunes byggesaksavdeling til denne saken?

Og hvordan kan Vestfold fylkeskommune godkjenne dette?

Vestfold fylkeskommune har de siste årene hatt stor fokus på forretninger i sentrum som har plassert reklameskilt på fortauer. Mulig de nå må godkjenne dette i fremtiden siden de tillater trapper på fortauene?

Betyr dette at det nå er fritt frem å bygge trapper fra alle eiendommer ut på fortauer som eies av Vestfold fylke?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *