Bøkebloggen skrev 26 juni 2022 «Hvorfor skal Larvik kommune overta Meløskogen private renseanlegg?» Les hele saken her.

Nå kan det se ut som lite har skjedd i saken og grunneier har tatt tak i saken på nytt.

Grunneier Johan Olaf Melø har 5 mai 2024 sendt inn et varsel brev til ordfører Birgitte Gulla Løken med kopi til leder av planutvalget Per Manvik og kommunalsjef Jan Olav Vagle.

Melø skriver blandt annet dette i brevet:

«-Meløskogen renseanlegg ble etablert i forbindelse med utbyggingen av Meløskogen boligfelt. Lågen bolig AS er ansvarlig driver av anlegget og var utbygger av boligfeltet.»

«-Regelverk med rekkefølgebestemmelser ble etablert av Larvik Kommune i tillegg til føringen fra kommuneplanen.»

«-Som grunneiere er vi gjort kjent med at det fra 1 januar 2023 er de kommunale påleggene ikke blitt tilstrekkelig fulgt opp. Vi er gjort kjent med at hverken vannprøvetaking eller slamtømming er gjennomført. Vi er bekymret for uheldige miljøkonsekvenser av dette og ber kommunen ta grep om dette gjennom sitt kontrollansvar. Renseanlegget ligger i et område med sårbar natur og vassdrag, samt at flere husstander er avhengige av en sikker drift. Vi forstår også lovverket slik at etter 10 års drift er private renseanlegg ulovlige.»

«-Som grunneier synes vi det er sterkt beklagelig og kritikkverdig at Lågen Bolig AS som ansvarlig driver ikke har fulgt opp sine plikter og at Larvik kommune gjennom sine kontrollrutiner ikke har fulgt opp forholdet videre.»

«-Vi ber derfor om at kommunen finner andre løsninger på driften slik at den i framtiden kan foregå forsvarlig. Som grunneiere vil vi bidra til å finne langsiktige og trygge løsninger for driften av renseanlegget slik at de som er avhengige av dette kan få trygge løsninger.» Les hele brevet her, Meløskogen renseanlegg.

Betyr dette at all kloakk nå renner ut i Åsrumvannet og videre ut i Numedalslågen siden renseanlegget ikke blir tømt?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *