Bøkebloggen skrev 20 mai 2024 saken «Miljødirektoratet sender ekspropriasjon saken i Sørskogen tilbake til Statsforvalter.». Les hele saken her.

16 mai 2024 har Statsforvalter fulgt opp saken og sendt et brev til Langseth Advokatfirma DA hvor de skriver blant annet dette:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark viser til vedtaket fra Miljødirektoratet datert 03.05.2024. Vi viser også til e-post fra advokat Ramm mottatt her 14.05.2024.

I vedtaket opphevet Miljødirektoratet vårt vedtak datert 06.07.2023. I brevet gis føringer for den videre behandlingen. Vi viser til brevet i sin helhet og forutsetter at partene er kjent med innholdet.

I lys av klageinstansens avgjørelse ber vi om en avklaring fra partene på noen spørsmål som er sentrale for den videre behandlingen.

Før det første ber vi om en tilbakemelding på hva ekspropriasjonsinngrepet på festetomtene består av. Nærmere presisert ber vi om en tilbakemelding på om ekspropriasjonsinngrepet består av fysiske arbeider i grunnen på de ulike tomtene eller om inngrepet består av en rettslig tilknytning til det nye VA-anlegget. Miljødirektoratet har lagt til grunn at søkerne har alminnelig råderett over egne festetomter, jf. tomtefestelova § 16. Det er ikke avtalt særskilte begrensninger i denne råderetten. Dette gir utrykk for at det ikke er nødvendig med et ekspropriasjonsinngrep som gjelder fysiske arbeider på festetomtene. Statsforvalteren ber om en presisering på om det er nødvendig med et ekspropriasjonsinngrep på grunneiers eiendom utover festetomtene.

For det andre ber vi om en tilbakemelding på hvem ekspropriasjonsinngrepet retter seg mot. Dersom det ikke er grunneier Tormod Andersen som er eier eller deleier av det nye VA-anlegget og et ekspropriasjonsinngrep mot grunneier ikke vil løse spørsmålet om tilknytning bør søknaden om ekspropriasjon av rettigheter overfor grunneier trekkes. Dersom det nye VA-anlegget og påkoblingspunktene til anlegget eies eller delvis eies av Sørskogen Vest Vann- og Avløp (SVVA) eller entreprenør Arne Ekvall bør partene forsøke å oppnå en minnelig ordning med dem for å få knyttet seg til det nye anlegget. Alternativt kan en ny søknad om ekspropriasjon av rett til tilknytning rettes mot korrekt eier av VA-anlegget.

Statsforvalteren ber om en tilbakemelding innen 15.06.2024. Vi oppfordrer partene til å sende kopi av eventuelle merknader til hverandre. Les hele brevet her, 16 mai 2024 Sørskogen

Vi venter i spenning på denne saken fordi det etableres mange tilsvarende anlegg i Larvik kommune i disse dager.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *