Bøkebloggen har skrevet flere saker om kjøpet av Torget 1 i Larvik. 11 mars skrev vi saken «Totalrenovering av Torget 1 eller riving av eksisterende bygg for oppføring av nytt rådhus?». Les saken her.

Onsdag 12 juni 2024 er det møte i Formannskapet og her legges det frem en sak om mulighetsstudier av Torget 1 som nytt rådhus.

Kommunedirektøren skriver blant annet dette i forslaget som politikerne skal ta stilling til i møtet neste uke:

Kommunedirektøren har vurdert Torget 1 som et fremtidig rådhus for Larvik kommune iht. KST vedtak 037/24. Det er gjort vurderinger på hvor stort rådhuset må være basert på visse forutsetninger, det er undersøkt om eksisterende bygg tåler flere etasjer, og det er sjekket om tomten tåler høyere grunntrykk. Konklusjonen er at det ikke kan bygges flere etasjer.

Kommunedirektøren har innhentet forslag/mulighetsstudier fra tre aktører som har erfaring med rehabilitering av tilsvarende bygg. Mulighetsstudien ble bestilt fra Halvorsen & Reine, PVarkitekter og Spir Arkitekter. Halvorsen & Reine meldte tidlig fra at de ikke ville rekke fristen 31.05.24, og fikk etter en intern vurdering utsatt frist frem mot kommunestyremøtet. De to andre har levert.

Det er forutsatt plass til 280 faste arbeidsplasser i bygget, dersom man inkluderer nybygg. Dette baserer seg på 255 ansatte med kontorer i F7, Felumbbygget, Nedre Torggate 11 (IT), Nansetgata 1-3 (helse og Mestring) og Badeparken 10. Det er tillagt 10% for å ta høyde for at vi har personer i deltidsstillinger som kan ha overlappende arbeidstid. Det er avsatt plasser til ordfører og varaordfører, møtesenter, som også kan benyttes til kommunestyresal, formannskapssal, samt rom for komiteer og hovedutvalg. Vi har utfordret arkitektene på om det er mulig å integrere biblioteket i prosjektet.

Aktørene som har levert foreløpig er samstemte når det gjelder behov for areal, men det er variasjoner i hvilke tilleggsfunksjoner som er lagt inn i bygget. Les hele forslaget fra Kommunedirektørens her. 

 

PV Arkitekter, nytt rådhus. Skjermdump:larvik.kommune.no

Forslag fra PV arkitekter, ombruk og tilbygg

Forslaget gjenbruker hele det eksisterende bygget. I tillegg inkluderes et nytt tilbygg der det i dag er parkeringsplass.

Basert på enhetspriser er PV Arkitekters forslag beregnet til 223 mill inkl. mva. Forslaget innebærer totalt 6646 m2 bruksareal. Forslaget legger til rette for at flere av dagens leieavtaler kan sies opp.

Forslag fra PVarkitekter, riving og nybygg

Dette forslaget baserer seg på at eksisterende bygg rives, og at man bygger helt nytt.

Basert på enhetspriser er alternativet beregnet til 280 mill inkl. mva. Forslaget innebærer totalt 6717 m2 bruksareal. Forslaget legger til rette for at alle nevnte leieavtaler kan sies opp. 

Hele forslaget fra PV arkitekter kan du se her.

Spir Arkitekter, nytt rådhus. Skjermdump:larvik.kommune.no

Forslaget gjenbruker i stor grad eksisterende bygg. Deler av eksisterende bygg rives for å tilpasse det til ny løsning. I tillegg inkluderes et nytt tilbygg der det i dag er parkeringsplass.

Basert på enhetspriser er Spir arkitekters forslag beregnet til kr 231 mill inkl. mva. Forslaget innebærer totalt 6342 m2 bruksareal. Forslaget legger til rette for at alle nevnte leieavtaler kan sies opp, samt at også biblioteket kan vurderes inn i nytt rådhus.

Hele forslaget fra Spir arkitekter kan du se her.

Halvorsen & Reine meldte tidlig fra at de ikke ville rekke fristen 31.05.24, og fikk etter en intern vurdering utsatt frist frem mot kommunestyremøtet.

Hva skjer med Torget 1 nå? Blir det solgt, fortsatt utleie, bygd om til nytt rådhus eller revet og erstattet med nytt bygg?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *