Bøkebloggen publiserte 2 desember 2023 saken «Sluttrapport for søppelhåndtering for Steinrevet 20 i Stavern er levert.» Les saken her.

Nå viser det seg at naboene i Stavernhavna borettslag 29 mai 2024 kommer med nye bekymringer vedr. avfallshåndtering av jordvoll mellom Risøyaveien Eiendom og arealet Staverne båtforening leier til båtoppstilling.

Styreleder i borettslaget skriver blant annet dette i brevet til Larvik kommune:

Stavernhavna borettslag er nabo til ovennevnte eiendom i Steinrevet 20, og vi har ved flere anledninger kommet med bekymringer vedr. avfallshåndtering av jordvoll mellom Risøyaveien Eiendom og arealet Staverne båtforening leier til båtoppstilling.
Vi viser til tiltaksplan for håndtering av disse massene på Steinrevet 20 der det bl.a. står at «søppel og bygningsavfall blir skilt ut fra massene, sortert og levert til godkjent mottak», og videre at «søppel og byggavfall skal skilles ut fra massene, sorteres og leveres til godkjent gjenvinningsanlegg». Dette skal følges opp med en sluttrapport. Som nabo til denne jordvollen er vi fortsatt bekymret for om dette arbeidet er utført. Vi ber derfor om dokumentasjon på om tilfredsstillende sluttrapport er levert i henhold til tiltaksplanen, og om de er godkjent og registrert i Klima-og forurensningsdirektoratets database.

Stavernhavna borettslag har tidligere bedt om informasjon om vilkår knyttet til Risøyaveien Eiendom sin parkeringsplass. Det har vi ikke fått.
På Risøyaveien Eiendom er det gitt tillatelse til bobilparkering. Vi ber nok en gang om informasjon om betingelser knyttet til dette ( antall, tidsrom m.m.). Les hele brevet her, Vedr. oppfølging av tiltaksplan og sluttrapport Risøyaveien Eiendom AS

Ta også en titt på kartene som viser området her, 12 feb 2024 Oppfølging av pålegg1 -Gamle Stavern fyllplass , og her 12 feb 2024 Oppfølging2 av pålegg1 -Gamle Stavern fyllplass

Det blir spennende å se hva som nå vil skje med den mye omtalte søppelvollen?

Hallstein Bast, er dette nå en sak for Kontrollutvalget?

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.