Bøkebloggen skrev denne saken 26 august 2022 «Har ikke eiere av fritidsboliger i Larvik kommune blitt informert om kildesortering av søppel?«Les hele saken her.

Larvik kommune har ansvar for innsamling fra husholdninger og hytter, mens VESAR har ansvar for etterbehandling av avfallet.

Larvik samler inn ulike fraksjoner fra husholdninger og hytter i kommunen: Restavfall, matavfall, papp og papir, plastemballasje, og emballasje for glass og metall.

I tillegg kan befolkningen levere inn EE-avfall, farlig avfall, tekstiler, grovavfall og hageavfall til miljø- og gjenvinningsstasjon på Grinda som driftes av VESAR.

Nå viser det seg at politikerne i Larvik har gitt kommunedirektøren beskjed om at det skal bli færre og større samle punkter for hytterenovasjon.

Det er planlagt omlegging av ordningen for hytterenovasjon i Larvik kommune. Dagens ca. 130 samleplasser skal reduseres til ca. 15. stk. Nye samleplasser må reguleres eller eksisterende reguleringsplaner må endres.

Bøkebloggen sendte derfor en mail til rådgiver anskaffelser Monica Skjønhaug i Larvik kommune etter å lest en utlysningen på kommunens hjemmeside. Les hele utlysningen her. Og les utlysningen i Mercell her.

Her er mailen vi sendte:

«-Vi ringte Servicekontoret i går for å få noe info om dette. Fikk ikke noe godt svar.

Larvik kommune har i 2023/2024 hatt omfattende arbeider med kommunal kloakk/vann i Svinevika/Kjerringvik.  Tidligere var det plassert avfallsdunker nede i Svinevika rett ved den nye pumpestasjonen. De er nå flyttet opp til hovedveien til Kjerringvik.

Vet du om disse blir flyttet ned igjen nå når arbeidene er avsluttet?

Ser at Larvik kommune nå har planer om å lage nye plasser for hytterenovasjon, i Klåstad krysset og på Hem, rett ved grensen til Sandefjord. Se link her.

Betyr dette at hytteeiere i Ula, Kjerringvik, Eftang, Herfell, Håkavika, Svinevika +++ i fremtiden må levere sin søppel her?»

Monica Skjønhaug sendte mailen videre til rådgiver Kjetil Fevik. Han sendt den videre til fagkoordinator vann, avløp og renovasjon Liv Gunvor Knoph Backman.

Knoph Backman kom med denne tilbakemeldingen: 

«-Angående hytterenovasjon for Svinevika har vi tatt en helhetlig vurdering om at beholderne ikke vil bli flyttet ned igjen, blant annet på grunn av sommertrafikken nede i Svinevika. Hytterenovasjon vil fremover stå ved hovedveien/Kjerringvikveien.

Som du har funnet ut så jobber vi med ny ordning for hytterenovasjon. Det ble vedtatt i kommunestyret 16.06.2021 og står om i kommunalteknisk plan for 2022-2029. Det vil bli færre og større samle punkter for hytterenovasjon. Bakgrunnen for ny ordning er utfordringer med dagens løsning, i forhold til kildesortering, store gjenstander som blir satt igjen, og at det er økt etterspørsel etter helårsrenovasjon. Flere av dagens punkter står  slik at renovasjonsbilen må kjøre ned små og dårlige veier som gjør det utfordrende om vinteren, og mye folk på tur i høysesongen utfordrer trafikksikkerheten med store kjøretøy på disse veiene.

Det planlegges med andre oppsamlings løsninger, god merking, mindre innkastluker og tilgangsstyring, dette ser vi som løsninger. Det har vært jobbet i lang tid i forhold til plasseringer, og en stor utfordring er tomter som vi kan få tilgang til, i tillegg til trafikksikkerhet. Vi har vært gjennom flere steder som vi ikke har fått til, oversikten du har sett i anskaffelsen som ligger ute er ikke endelig. Det er ikke alle stedene som er endelig avklart med grunneier, og det kan forekomme endringer.

Det er allerede et hytterenovasjonspunkt i Ula, som er åpent hele året. Dette er tilgjengelig nå og det er et av punktene som vil bestå.»

Dette betyr at ca 400 hytter i Tjølling i fremtiden må kjøre 1-2 km for å levere sin søppel.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *