Bøkebloggen fikk flere henvendelser i april om en trapp som er etablert ut på det nye fortauet i Prinsegata. Utbygger er Grandkvartalet Eiendom AS. Les saken «Hvordan kan Grandkvartalet Eiendom AS få godkjent trapper ut på fylkeskommunens fortau i Prinsegata i Larvik sentrum?» som ble publisert 15 april 2024 her.

Trapp fortau Foto: Bøkebloggen

Trapp fortau Foto: Bøkebloggen

Nå viser det seg at en rådgiver hos Larvik kommune har gjort en henvendelse til Glenn Lauritsen som er rådgiver i team veiforvaltning, Infrastruktur og veiforvaltning i Vestfold fylkeskommune. Han har svart opp 11 juni 2024 og skriver blant annet dette:

«-Vi har fått fremlagt, gjennomgått og kommentert på byggeplan for fortauet i Prinsegata. Byggeplan er sjekket opp mot godkjent reguleringsplan, og trappen fremkommer ikke på bygge- eller reguleringsplan. Når trappen blir oppdaget i forbindelse med en oppmålingsforretning, så stanser fylkeskommunen oppmålingsforretningen for å sjekke opp hva som har skjedd. Vi ser at denne trappen ville aldri blitt akseptert, men det er lite vi kan gjøre når den er godkjent av plan- og bygningsmyndighet i Larvik kommune.»

«-Vi er absolutt ikke uenige at denne trappen er uheldig, og ser gjerne at kommunen som har godkjent tiltaket tar tak i saken og får den fjernet. Det vil også lette vår situasjon med tanke på drift og vedlikehold,i tillegg til å lette situasjonen for andre brukere av fortauet. Alternativt vil vi tillate at det gjøres utbedringer i form av bedre varsling/tak til merking på Vestfold fylkeskommune sitt fortau, for å bedre eksisterende situasjon. Vi mener det nå er opp til Larvik kommune og bygningsmyndigheten å ta denne saken videre.»

«-Det er uten tvil behov for kunnskap i slike saker, og det er behov for å snakke sammen. Dessverre så opplever vi ofte at vi ikke blir fremlagt hva som skjer på fylkeskommunalt fortau som tilhører bygg. I og med tiltakene blir godkjent av kommunenes bygningsetater, så står vi sjakk matt når dette er ferdigstilt.»

«-Vi ber derfor om at når kommunene blir fremlagt tegninger for fasader som berører fylkeskommunalt fortau osv., at tegningene blir videresendt til oss til uttalelse før de godkjennes.»Les hele mailen her, 11 juni 2024 Mail fra Vestfold fylkeskommune.

Betyr dette nå at plan- og bygningsmyndighet i Larvik kommune har godkjent denne trappen?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *