I Larvik bygges det for tiden leiligheter som enten blir seksjonert i sameier eller som andelseiere i borettslag. 

 


 

 

Meget viktig å sjekke ut fellesgjelden i borettslag før eventuelt kjøp.Noen borettslag har ikke tilrettelagt for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. Og i noen borettslag betales det kun renter på felleslån de 20-30 første årene. Og da er det selvfølgelig uklart hva felleskostnader etter avdragsfri periode  vil utgjøre.

 

Borettslag: Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett (borett) til egen bolig i lagets eiendom. Alle som bor er andelseiere (medlemmer) i borettslaget og de har rett og plikt til å bruke den bolig andelen er knyttet til. På denne indirekte måte eier beboerne sin egen bolig og styrer eiendommen sammen med alle naboene.

Uavhengig av hvilken form du velger vil de være relevant hvorvidt det i nær fremtid vil være aktuelt med vedlikehold og rehabilitering. Slike arbeider finansieres ved låneopptak i borettslag, hvilket resultere i økte fellesutgifter for andelseierne.

Eierseksjon: Leilighet eller et lokale der eieren har enerett til å bruke selve leiligheten/lokalet, men der hele eiendommen (bygning og tomt) er i sameie med andre seksjonseiere. Kalles også selveierleilighet.

Når det gjelder kostnader til vedlikehold og rehabilitering i eierseksjonssameie så inngår dette også i de månedlige felleskostnader.Disse kostnadene blir som regel delt etter en fordelingsbrøk. I eierseksjonssameie er låneopptak mer komplisert, men utgiftene må i likhet med borettslag dekkes av eierne.

 

Bøkebloggen anbefaler alle som skal kjøpe seg leilighet at de setter seg gått inn i reglene for de forskjellige eierformene. Anbefaler link til boligadvokat.no.

 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg om Overtakelse av bolig/leilighet hvor det anbefales å ta med en ekstern takstmann. 

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *