«Jeg går ut i fra at folk flest i Larvik- inkludert meg selv- kan støtte denne aksjonen om at Grandkvartalet bør bygges ut, men spørsmålet er om en skal si ja til de store høydene«sier Finn W. Fjellanger i dagens gjesteblogg. 

Les hele innlegget under bildet av indre havn i Larvik.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Kommentar

Finn w. Fjellanger

leder Larvik Bys Vel

I et leserbrev I ØP den 22.04.16 forfattet av Sune Trodal Thorstensen, Elise Landa Omsland og Trond Andersen blir undertegnede beskyldt for å så tvil om underskriftsaksjonen «Ja til bygging av Grandkvartalet», som de mente det ikke var noen grunn til. Jeg går ut fra at de siktet til mitt leserbrev i ØP den 15.4.16 der jeg refererte det man på nettet kan lese hva denne aksjonen går ut på og hvilke premisser som er lagt for å støtte denne aksjonen. Jeg gjenga da ordrett hva som står som forutsetning for å gi sin støtte til aksjonen.

Her følger kopien av det som står på kampanjesiden som er ordrett det jeg refererte:

Ja til bygging av Grandkvartalet!


Til: Larvik kommunes innbyggere

Ja til endring reguleringsplaner for Grandkvartalet. Vi ønsker Grandkvartalet med nye arbeidsplasser og vekst i Larvik


Støtter du denne kampanjen?

Ja, jeg vil skrive under

Som jeg skrev i mitt leserbrev: «Jeg går ut i fra at folk flest i Larvik inkludert meg selv kan støtte denne aksjonen om at Grandkvartalet bør bygges ut» Men som jeg skrev, dreier saken seg ikke om Grandkvartalet skal bygges ut eller ei. Men om man skal si ja til eller om man vil godta de store høydene i prosjektet.

Når det gjelder Transformasjonsområde som Grandkvartalet er definert som og som det refereres til fra støttegruppa, gjelder de anbefalte høydebegrensningene som fremgår av §3-3, pkt. 8 a i Kommunedelplanen for Larvik. Under samme pkt. er det også angitt tilsvarende anbefalte høydebegrensninger for resterende sentrale deler av Larvik. For Grandkvartalet tillates det at bebyggelse og struktur kan erstattes. I likhet med andre områder i sentrum, kommer Grandkvartalet også under betegnelsen Sentrumsformål. Og prosjektet skal ivareta og gi kvaliteter til byen, der kvalitet bl.a. angis som tilgjengelighet for alle, estetikk, bevissthet om lokalisering og skala samt tilpasning til omgivelsene.

Det er åpenbart grunnlag for å så tvil om denne kampanjen. Her inviteres alle til å skrive under på den refererte aksjonen som vel alle inkl. jeg selv kan underskrive på. Teksten i aksjonen burde vært utformet helt annerledes. Som jeg skrev i mitt leserbrev, burde det i teksten til aksjonen ha stått: «Er du for utbygging av Grandkvartalet med høyder som vesentlig overstiger høydebegrensningene i byplanen, eller mener du høydene bør reduseres.» En omregulering av kvartalet i forhold til gjeldene reguleringsplan som tiltakshaver klart har gitt uttrykk for ikke er aktuell å følge, er også en selvfølge. Jeg står fremdeles fast ved at denne aksjonen for bygging av Grandkvartalet ikke gir noen rettesnor for hvordan folk stiller seg til selve prosjektet i relasjon til de store høydene i prosjektet og avviket fra byplanen og gjeldende reguleringsplan. Konklusjonen min står fortsatt ved lag: «Slik sett må politikerne ved behandlingen av denne reguleringsplanen, se helt bort i fra denne underskriftskampanjen som i utgangspunktet så å si alle kan gi tilslutning til, inkl. meg selv.»

 

Les også også søndagens gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn » JA?! Til hva da egentlig ?» 

 

Les også gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *