Viktig å velge rett forretningsfører når nye sameier / borettslag blir dannet. 

Det er også meget viktig at beboerne plukker ut kandidater til styret før valget skal gjøres på første sameier møte og det anbefales at styreleder velges fra beboerne. Viktig at dette er personer som er engasjerte og er villig ttil å ta et slikt verv. Og at de har noe erfaring fra tidligere styrearbeid og kan «lese» et regnskap.

Når det gjelder valg av forretningsfører så anbefales det at dette ikke ivaretas av utbyggerne som eier næring-seksjonene. Vi har forstått at utbygger ofte blir en «selvbestaltet» forretningsfører og dermed regnskapsfører for sameier hvor det er en blanding av næring og bolig.

Det bør velges en ekstern uhildet forretningsfører som fører et enhetlig regnskap iht regnskapsloven, som viser alle tall for både næring og bolig. Dette medfører at driftskostnader og månedlig felleskostnader blir fordelt etter sameie brøken. Eksterne regnskapsførere har også portaler hvor styremedlemmene til en hver tid kan ha innsyn i regnskapet og kjøre månedlig regnskaps rapporter.

USBL er Norges nest største boligbyggelag med bred kompetanse og erfaring siden 1948. USBL 250 ansatte som verdsetter verdier som service, engasjement, nærhet og kunnskap høyt, og har som mål å tilby de beste tjenestene til våre medlemmer og deres hjem.
USBL har i dag 90 000 medlemmer, som har forkjøpsrett på ca. 72 000 boliger i hele landet, samt fortrinnsrett på en rekke utleieboliger. I tillegg bistår vi 1 400 boligselskap med både økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning.
USBL har bygd opp en stor avdeling i Sandefjord. Ta en titt på linken til USBL sin hjemmeside.

LABO er Larviks lokale boligbyggelag og har også bred kompetanse og erfaring fra 1946. I 2014 forvaltet LABO over 4000 boliger som LABO og antallet LABO-medlemmer rundet 9500.
LABO hadde i 2014 34 ansatte. Ta en titt på linken til LABO sin hjemmeside.

Til slutt så bør det nye styre nøye følge opp kommunenes saksgang som kontroll av godkjente byggeplaner, godkjenning av utført arbeid av underentreprenører, utstedelse av ferdigstillelses rapporter, innsendelse av Tinglyste dokumenter med situasjonskart  etc. er iht. kommunens egne regler

Vi anbefaler å ta en titt på denne linken fra Byggejus som informerer om krav til  FDV dokumentasjon ved overtakelse av leilighet. 

 


Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com

* Følg Bøkebloggen på Facebook *