Mange kjøper leilighet / bolig på prospekt hvor utbygger lover en ferdigstillingsdato langt frem i tid. Hva hvis datoen sprekker i tid ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det bygges mange høye «tårn» i Larvik om dagen og noen blir ferdigstilt i år.

 

Viktig at de som kjøper bolig på prospekt sjekker opp i sin kjøpskontrakt at det er tatt høyde for kompensasjoner ved forsinkelser. Som oftest har disse kjøperne solg sine gamle boliger og avtalt overtagelse dato samtidig som det nye prosjektet blir ferdigstilt. 

Derfor er det meget viktig at kjøpere får med et punkt om dette i sin kjøpskontrakt. Utbygger bør bli ilagt dagmulkter hvis avtalt dato overskrides. En bør også kreve kompensasjon for mellomlagring av møbler og eventuelt kompensasjon for midlertidig bosted. 

Forbrukerombudet har nå bedt Justisdepartementet vurdere hvorvidt bustadoppføringslova kan endres slik at utbyggere i store boligprosjekter pålegges å gi forbrukere en klar og bindende overtakelsesfrist i kjøpekontrakten.
Bakgrunnnen for dette er at Forbrukerombudet de siste årene får fler og fler slike saker på sitt bord. 
 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg om hvor viktig det er å engasjere seg i styrene når det skal velges forretningsfører. 

 

Les også det tidligere innlegget som het » Det finnes dessverre to typrer investorer / utbyggere. «

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *