«Har du vondt i muskler og skjelett? Ikke la det gå for lenge, – sjekk deg,» skriver Sølvi Engell Iversen,leder i Larvik Revmatikerforening av NRF.


Foto: NRF

Sjekk deg!- Tidlig diagnostisering gir bedre livskvalitet

Mange mennesker går rundt med «vondter» og smerter i muskler og skjelett i årevis uten å undersøke om de har en revmatisk diagnose. Å sette diagnose fører til behandling og tiltak slik at man får et bedre liv. Norsk Revmatikerforbund (NRF) har en klar oppfordring på Revmatikerdagen 12. oktober: Bestill legetime og sjekk deg!

Mennesker med revmatisk diagnose har ofte vagere symptomer og det er vanskeligere å stille diagnose enn ved andre sykdommer. De blir oftere mistrodd av fastlegen og kommer senere til spesialist enn «friske» og andre kronikergrupper. Det viser en ny landsomfattende undersøkelse utført av TNS Kantar, på oppdrag av blant annet NRF.

Konsekvensen av sen diagnostisering er for mange et liv med smerter, stivhet og redusert livskvalitet. Mange får økt sykefravær eller blir uføre. Dette kan forebygges hvis det blir satt diagnose på et tidligere tidspunkt. Derfor er «tidlig diagnostisering» på dagsorden på Revmatikerdagen 12. oktober. Et svært viktig tema for neste generasjon med revmatiske sykdommer!

Visste du at:

  • 1 av 4 nordmenn har muskel- og skjelettplager.
  • I Norge lever over 300.000 mennesker med revmatisk diagnose. Mørketallet på udiagnostiserte er mye større.
  • Norsk Revmatikerforbund jobber for å bedre hverdagen til de med revmatiske sykdommer.
  • I Europa kunne over en million flere mennesker med revmatisk diagnose vært i jobb dersom de hadde fått diagnose og behandling tidligere (kilde: Eular).
  • 3 av 4 med diagnosen fibromyalgi lever uten å ha fått diagnose. Gjennomsnittstid for å få satt diagnose er i Europa gjennomsnittlig 5 år.

Muskel- og skjelettsykdommer koster det norske samfunn om lag 94 millioner kroner i året i form av sykmeldinger og uføretrygd. Det utgjør den desidert største kronikergruppen i Norge. Det er den sykdommen som rammer flest og koster mest. Det trengs helhetlige pasientforløp og tidlig diagnostisering for denne kronikergruppen!

NRF jobber for at revmatiske diagnoser skal bli prioritert innen forskning, behandling og rehabilitering. Vi jobber for at muskel- og skjelettsykdommer skal komme høyere opp prioriteringslisten til politikerne og helsepersonell, både på kommunal- og på landsbasis. Det vil gagne både samfunnet og enkeltindivider.

Har du vondt i muskler og skjelett? Ikke la det gå for lenge, – sjekk deg!

Sølvi Engell Iversen,
leder i Larvik Revmatikerforening av NRF

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *