Bøkebloggen har skrevet flere saker om kjøpet av Torget 1 i Larvik. 11 mars skrev vi saken «Totalrenovering av Torget 1 eller riving av eksisterende bygg for oppføring av nytt rådhus?». Les saken her.

Torsdag 2 mai er det møte i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift og her legges det frem status fra hvilke tiltak som er iverksatt.

Det skal nå avdekkes hvor stort et rådhus må være for å avslutte dagens leieavtaler i sentrum. Kokkersvold AS er innleid som ny konsulent og kostnader er stipulert til ca kr 100 000,-.

Det er også igangsatt arbeid med medvirkningsprosess og behovsbeskrivelse ved hjelp av en spørreundersøkelse mot 3 grupper.

Les hele innholdet i meldingen under:

●  Det jobbes med underlag for å avdekke hvor stort et rådhus må være for at leieavtalene i følgende bygg kan avsluttes: Feyersgate 7, Felumbgården, Nansetgata 1/Torget 5 og Nedre torggate 11.

●  Kokkersvold AS er engasjert som byggteknisk rådgiver i forbindelse med prosjektet, og disse vil levere underlag for arkitekt i løpet av uke 17. Det er da beregninger for å se om bygget tåler ytterligere etasjer. Vi fant (17.04.24) alle nødvendige tegninger fra byggeår for å kunne beregne hva som er mulig her. Vi fant også en geoteknisk rapport fra 1958, samt informasjon om pælehoder, spunting og byggeleders dagbok fra 1959-1960. Ut over det har vi geotekniske rapporter for 2 naboeiendommer (Garasjeanlegget under torget, samt bygget som huser Skagerak Sparebank (tidl. Larvikbanken). En egen oppdatert geoteknisk rapport er ikke mulig å få på plass innen gitt frist, vi baserer oss derfor på rapportene fra nabobyggene og rapporten fra 1958, de fra nabobyggene konkluderer med at det er gode grunnforhold.

●  Vi stipulerer at vi vil bruke 100 000 kr til konsulentbistand fra Kokkersvold AS. Vi har allerede et overordnet tegningssett med muligheter i forbindelse med byutviklingsprogrammet fra 2021, utført at 3RW arkitekter, i tillegg til dette er PV arkitekter engasjert til å tegne ut et forslag, og så snart vi har nødvendig underlag vil vi forespørre ytterligere 2 aktører om pris på dette. Vi varsler med dette at vedtatt budsjett kan være for knapt for å fullføre oppdraget. Foreløpig bruker vi av egen ramme og av gjenværende midler fra byutviklingsprogrammet.

●  Arbeid med medvirkningsprosess og behovsbeskrivelse er igangsatt. Det forberedes en spørreundersøkelse som vil rette seg mot 3 grupper: 1. Larviks innbyggere, 2. Larviks politikere og råd, 3. Ansatte i administrasjonen i Larvik kommune. 

Les hele notatet her, Status Torget 1

Les også et tidligere notat om kostnadsoverslagene her, 13 mars 2024 Notat kostnader Torget 1

Hva skjer med Torget 1 nå? Blir det solgt, fortsatt utleie, bygd om til nytt rådhus eller revet og erstattet med nytt bygg?

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *